Gepubliceerd op: 4 april 2013

Onrechtmatige concurrentie door ex-werknemers bestraft

De Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, heeft in een recentelijk vonnis (van 14 maart 2013) nog eens uiteengezet dat het concurreren door ex-werknemers zijn grenzen kent. De rechter overwoog conform vaste rechtspraak dat een ex-werknemer die niet aan een non-concurrentiebeding is gebonden, in beginsel vrij is om te bepalen bij wie hij in dienst treedt. Voor de vrije ex-werknemer is het in beginsel ook mogelijk zich als zelfstandig concurrent van de ex-werkgever te vestigen. In dat kader moet de ex-werkgever accepteren dat zijn ex-werknemer relaties van hem benadert.

Echter in bijzondere omstandigheden kan toch sprake zijn van onrechtmatige concurrentie. Er is sprake van onrechtmatige concurrentie als met gebruikmaking van kennis en gegevens over klanten opgedaan bij de ex-werkgever, deze klanten stelselmatig en substantieel actief worden benaderd. Ook kan sprake zijn van onrechtmatige concurrentie wanneer de ex-werknemer al tijdens het dienstverband een nieuw concurrerend bedrijf heeft opgericht en/of daarvoor een plan heeft geschreven. Niet vereist is dat de benaderde relaties exclusieve relaties van de ex-werkgever zijn. Het gaat er immers om of de ex-werknemer op basis van het plan, dat met de kennis die hij bij de ex-werkgever heeft opgedaan tot stand is gekomen, stelselmatig vaste klanten van de ex-werkgever wil benaderen.

In deze kwestie veroordeelde de rechter de ex-werknemers (twee accountantmanagers) voor de als gevolg van hun onrechtmatige concurrentie door de ex-werkgever (een ICT bedrijf) geleden schade. Eerder waren de twee ex-werknemers in een kort geding al verboden om relaties van de ex-werkgever te benaderen.
Samengevat betekent dit: gezonde concurrentie mag door ex-werknemers die niet zijn gebonden aan een non-concurrentiebeding. Opzettelijk geraffineerde landje pik van de ex-werkgever mag niet.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.