Gepubliceerd op: 17 januari 2013

Nederland FM on air

Eerder berichtten wij u dat de rechter op 19 december 2012 had bepaald dat Nederland.fm, een populaire website om online radiozenders te beluisteren, moest stoppen met het openbaar maken van muziekwerken via haar website.

Voldoen aan vonnis
In de betreffende procedure, waarin BUMA in het gelijk werd gesteld en Stemra niet, was een periode opgenomen van één maand na betekening om te voldoen aan de diverse toegewezen vorderingen in het vonnis.

Nog steeds ‘in de lucht’
Wie nu een bezoek brengt aan de website www.nederland.fm zal wel merken dat de website nog steeds en als vanouds actief is en dat lijkt haaks te staan op de uitkomst van het vonnis. Echter, sinds kort blijkt nederland.fm (alsnog) toestemming voor het gebruik te hebben verkregen van Buma/Stemra. Dat valt althans te lezen op de website. Ziewww.nederland.fm/overons.htm

Alsnog geregeld…
Klaarblijkelijk zijn partijen alsnog tot overeenstemming gekomen en ook dat is een niet ongebruikelijk uitkomst van een geschil over intellectuele eigendomsrechten nadat de kwestie aan de rechter is voorgelegd.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.