Gepubliceerd op: 5 november 2013

Jumbo voorlopig uitgepuzzeld….

Op 21 oktober 2013 deed de Voorzieningenrechter in Den Haag uitspraak in het kort geding tussen Jumbo tegen Ravensburger. Beide partijen houden zich bezig met het produceren en verhandelen van spellen en legpuzzels en Jumbo verwijt Ravensburger dat zij inbreuk maakte op een spelformat van Jumbo.

Het gaat in dit geschil om de Jumbo puzzels genaamd WASGIJ (het omgekeerde woord van het Engelse “JIGSAW”), waarbij de afbeelding op de doos afwijkt van de uiteindelijke legpuzzel. De afbeelding op de verpakking is slechts een hint van hoe de puzzel moet worden gelegd.

Inbreuk op spelformat?
De puzzels van Ravensburger zijn qua vormgeving en afbeelding geen kopieën van de Jumbo puzzels en om die reden baseerde Jumbo zich ook niet op auteursrecht op haar legpuzzels. Volgens Jumbo is wel sprake van schending van het auteursrecht op het onderliggende spelformat (het concept) dat Ravensburger heeft gekopieerd.

>>
Te abstract voor bescherming
De Voorzieningenrechter is in zijn voorlopige oordeel van mening dat het spelformat zelf geen auteursrechtelijk beschermd werk is vanwege het abstracte karakter. Volgens de rechter zijn de meeste elementen niet concreet genoeg om bescherming te genieten, vooral niet omdat het toekennen van bescherming de vrijheid van creatie van derden teveel zou remmen.

Licentie doet er niet toe
Dat Ravensburger overigens een licentieovereenkomst heeft met Jumbo voor de Verenigde Staten voor de legpuzzel, betekent volgens de Voorzieningenrechter niet dat juridisch vaststaat dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. De licentie betreft immers een licentie voor de Amerikaanse markt naar Amerikaans recht, terwijl het in dit geschil om Europees auteursrecht gaat.

Bodemprocedure
Met de uitspraak in het kort geding is het geschil tussen partijen overigens nog niet ten einde. Jumbo kan in hoger beroep tegen het vonnis en Jumbo en Ravensburger zijn verwikkeld in een bodemprocedure, waarin de rechtbank tot een inhoudelijk ander oordeel kan komen. Het is dus nog te vroeg om met zekerheid te stellen dat het spelformat van Jumbo inderdaad geen auteursrechtelijk beschermd werk is.

Bescherming idee is lastig
Uit dit geschil blijkt eens te meer hoe complex het beschermen van een bepaald idee is. Bij ieder geschil over inbreuk op auteursrechten komt het er namelijk op de eerste plaats op de vraag of het werk waarvan de bescherming wordt ingeroepen wel kwalificeert als een auteursrechtelijk beschermd werk. Pas als dat zo is, kan aan de hand van een totaalindruk worden beoordeeld of sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging en/of openbaring van het beschermde werk. Anders gezegd, als een werk de toets voor auteursrechtelijke beschermde creatie niet doorstaat, is er ook geen sprake van inbreuk.

Wordt vervolgd…
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Fruytier Lawyers in Business.
Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.