Gepubliceerd op: 30 oktober 2012

Google en Privacy

Als er een zoekmachine is die alles goed kan vinden is het Google wel. Maar vindt de Europese Unie de privacyverklaring van Google eveneens goed? Dat laatste is nog maar de vraag. Recentelijk heeft Google namelijk zijn privacyverklaring aangepast die volgens eigen zeggen het gebruiksgemak zou verbeteren. Dit zou zij mogelijk maken door verschillende gegevens van haar diensten samen te voegen. De Europese toezichthouders kijken hier nu kritisch naar omdat de gegevens door Google mogelijk op een verkeerde wijze worden gebruikt. Als dit juist is worden daarmee belangen van de gebruikers niet goed behartigd en dat is een kwalijke zaak. Ook Eurocommissaris Reding van Informatie en Media heeft zich negatief in uitgelaten over Google’s handelen. Zij meent namelijk dat het samenvoegen van persoonlijke gegevens op een zo grote schaal, grote risico’s creëert voor de privacy van de gebruikers.

Als zoekgigant moet Google zich binnen de Europese Unie uiteraard houden aan de Europese regels. De Europese Commissie is nu van mening dat Google een Europese richtlijn heeft geschonden. Een richtlijn is een Europese regel die “verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat” is, maar hoe dit resultaat bereikt wordt, is overgelaten aan de lidstaten. De EU vindt nu onder andere vanwege de volgende redenen dat er sprake is van een schending van de richtlijn betreffende het gebruik van de persoonlijke gegevens. Door de invoering van de nieuwe privacyverklaring heeft Google namelijk volgens de Europese Unie:
  • niet expliciet de toestemming  aan de gebruiker gevraagd om diens persoonlijke gegevens samen te voegen.
  • de gegevens van de gebruikers zonder diens toestemming gedeeld met anderen.
  • zich niet gehouden aan de transparantieregels.
  • en haar gebruikers verplicht om de nieuwe regels te accepteren als ze gebruik willen maken van bijvoorbeeld Gmail, Google + of YouTube.com
Ook heeft Google de Europese Unie niet ingelicht over deze wijzigingen. Daarom wil de Europese Commissie nu weten waarom Google dit heeft gedaan. Daarnaast wil zij op de hoogte worden gebracht van het feit op welke wijze de gegevens worden samengevoegd. De Europese Unie is namelijk van mening dat gebruikers van Google meer controle moeten krijgen over hun eigen gegevens. Ook moet duidelijk worden hoe lang deze gegevens bewaard zullen blijven.
De Franse consumentenbehartiger CNIL – commission nationale de l’informatique et des libertés – vindt dat Google lang de tijd heeft gehad om aanpassing te doen en overweegt momenteel juridische stappen te ondernemen. Als er daadwerkelijk een rechtszaak komt tegen Google (eventueel ook door de Europese Commissie) kan zij worden gedwongen de wijzigingen ongedaan te maken en kan zij worden veroordeeld tot een hoge boete. In de tussentijd roept de Europese werkgroep – The Article 29 Working Party – Google op om de privacyverklaring terug te trekken totdat is vastgesteld of alles volgens de regels verloopt.
Het is er in ieder geval veel aan gelegen voor Google om zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden. Als er meer informatie beschikbaar is zullen wij dat uiteraard melden. Dat hoeft u dan niet zelf (via Google) te zoeken maar wij van Fruytier Lawyers in Business zullen u die informatie dan zo spoedig mogelijk brengen.
Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.