Faillissementsaanvraag indienen

Het is een grote angst voor veel ondernemers en bedrijven: failliet gaan. Soms wordt tegen beter weten in getracht het schip vlot te trekken, vaak met verstrekkende gevolgen. Door het uitstellen van het onontkoombare wordt het (financiële) gat dat een bedrijf of ondernemer voor zichzelf graaft alleen maar dieper. Wanneer is een faillissementsaanvraag indienen de beste – of minst slechte – oplossing?

Wanneer faillissement aanvragen?

Op het moment dat een bedrijf in zwaar weer niet langer aan betalingsverplichtingen kan voldoen en de vooruitzichten weinig hoopgevend zijn is een faillissement aanvragen bij de rechtbank een logische stap. Een faillissement is in deze situatie vaak onvermijdelijk. Een eigen ondernemer kan zelf beslissen faillissement aan te vragen. Faillissement aanvragen voor grote organisaties – zoals een bv – gaat in overleg met aandeelhouders. De directie dient aandeelhouders te informeren over de actuele situatie van het bedrijf. Pas wanneer aandeelhouders tijdens een aandeelhoudersvergadering instemmen met de faillissementsaanvraag, kan het verzoek tot faillissement worden doorgezet.

Wie kan het faillissement aanvragen?

Een ondernemer of bedrijf kan zelf een faillissementsaanvraag indienen bij de rechtbank. Ook schuldeisers kunnen een faillissement aanvragen voor een schuldenaar. Wel zijn hier voorwaarden aan verbonden. Zo dient de schuldenaar openstaande facturen of andere schulden, ondanks aanmaningen, niet te betalen en moet sprake zijn van minimaal twee schulden bij verschillende schuldeisers. Van één van deze schulden moet de betaaltermijn zijn verlopen, waardoor de schuld opeisbaar is. Voor de faillissementsprocedure is een schuldeiser verplicht een advocaat in te schakelen.

Wie kan het faillissement aanvragen van een bedrijf of organisatie?

• Schuldeisers
• Het Openbaar Ministerie
• De directie van het bedrijf zelf, na goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering

Kan ik een faillissement voorkomen?

Een faillissementsaanvraag indienen gebeurt op het moment dat alle mogelijkheden een bedrijf te redden – of te dwingen tot het nakomen van betaalverplichtingen – zijn uitgeput. Hoe somber een situatie soms ook lijkt, er zijn diverse stappen die gezet kunnen worden voor een faillissement voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een crediteurenakkoord met schuldeisers, het aanvragen van surseance van betaling en reorganisatie of herfinanciering van een onderneming. Stevent u er op af dat uw bedrijf failliet verklaard wordt, dan is het ook verstandig u goed voor te bereiden, en geen domme dingen te doen. De specialisten in faillissementsrecht van Fruytier Lawyers in Business nemen uw bedrijf graag onder de loep. Met gedegen advies en een betrokken aanpak begeleiden wij u betrokken in deze lastige, uitdagende periode.

Ook interessant voor u: 

Faillissementsprocedure
Schuldeisers
Faillissement voorkomen
Crediteurenakkoord
Surseance van betaling
Reorganisatie
Herfinanciering

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.