De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 12 januari 2015

Doorgaan met misleidende reclame na einde handelsrelatie

Een bedrijf dat geen officieel dealer meer was, bleef op haar site reclame maken voor een merk horren dat ze voorheen verkocht. Misleidende reclame, vond de Reclame Code Commissie.

In dit geval ging de producent niet naar de rechter maar naar de Reclame Code Commissie. Kan dat in alle gevallen en hoe voorkom je dit soort geschillen als een handelsrelatie eindigt?

Klacht uitingen dealerschap

Onlangs deed de RCC uitspraak in een geschil dat was aangespannen door Unilux, een producent van horren. Een voormalig dealer van het merk had haar website niet aangepast na het beëindigen van het dealerschap. Het ging vervolgens om de vraag of de dealer in haar reclame-uitingen mocht mededelen of suggereren dat zij horren van het merk Unilux verkocht, terwijl het dealerschap al was beëindigd.

Geschil beëindiging en gebruik beschikbaarheid producten

Tussen de adverteerder/dealer en Unilux was een geschil ontstaan over de wijze én het moment van beëindigen van het dealerschap, maar nu duidelijk is dat deze beëindiging heeft plaatsgevonden oordeelt de RCC dat het verstrekken van informatie over de beschikbaarheid van Unilux-producten misleidend is. De gemiddelde consument kan daardoor immers worden beïnvloed bij het aanschaffen van een product terwijl hij anders niet tot aanschaf was overgegaan. Om die reden zijn de uitingen van de voormalig dealer over de Unilux producten misleidend en daarmee oneerlijk in de zin van de Nationale Reclame Code.

Leg beëindiging contractueel vast

Met goede schriftelijke afspraken voorkom je geschillen over de beëindiging van een dealerschap of een andere handelsrelatie. Vaak blijkt dat er geen (goede) afspraken zijn vastgelegd over de gevolgen van het stoppen van een handelsrelatie, het moeten staken van reclame-uitingen of het mogen uitverkopen van voorraden. Partijen belanden dan in een geschil en in veel gevallen volgt de gang naar de rechter of zoals in dit geval naar de RCC.

Misbruik reclame-uitingen

Het is in dit soort zaken de vraag wat effectiever is: een gang naar de rechter of naar de Reclame Code Commissie? Als ondernemingen of consumenten vinden dat bedrijven gebruik maken van misleidende reclame-uitingen zijn beide opties mogelijk. De Reclame Code Commissie (RCC) toetst de reclame-uiting aan de Nederlandse Reclame Code (NRC). In overleg met het adverterend bedrijfsleven, adverteerders, reclameadviesbureaus en media, is daarin vastgelegd waar reclame aan moet voldoen. De RCC is een zelfregulerend orgaan, waarbij verschillende partijen zijn aangesloten, zoals de Bond van Adverteerders, de Stichting Ether Reclame (STER) en de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

RCC of rechter

Of de adverteerder zich iets aantrekt van de aanbeveling, is echter de vraag. De RCC kan namelijk geen boete opleggen of op andere manier laten afdwingen dat een reclameboodschap wordt verwijderd of gewijzigd. Wel kan de RCC een uitspraak combineren met een ALERT. In dat geval brengt de Commissie de uitspraak via een persbericht onder de aandacht van een breed publiek.

Voordelen klachtenprocedure

De klachtenprocedure is relatief eenvoudig, gratis voor consumenten, openbaar en een klacht kan online worden ingediend. Niet alleen consumenten, maar ook de Consumentenbond, belangenorganisaties en multinationals zoals Unilever gebruiken de klachtenprocedure.

Voordelen procedure via rechter

Om een veroordelend vonnis te krijgen, met termijnen en dwangsommen zijn partijen echter aangewezen op de gewone civiele (kort geding)rechter. De sancties van een rechter zijn namelijk afdwingbaar en er kunnen diverse gebods- en verbodsvorderingen worden toegewezen.

Toch mag de rol van Reclame Code Commissie niet worden onderschat. Een negatieve uitspraak van de RCC is immers nadelig voor het imago van een adverteerder, zeker als daar via de media aandacht aan wordt besteed.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.