De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 17 augustus 2017

Curator moet Ondernemingsraad ook om advies vragen

De Ondernemingsraad heeft zowel in een goed functionerend bedrijf, als na een faillissement het recht om te adviseren over verkoop van bedrijfsonderdelen. Als de curator de OR niet om advies vraagt, kan de rechter de verkoop ongedaan maken.

De Hoge Raad heeft met een uitspraak over het adviesrecht van de OR in het faillissement van DA drogisterijen de belangrijke rol van de OR onderstreept. De OR heeft dit recht dus niet alleen vóór faillissementsdatum, maar ook nadat het faillissement is uitgesproken. Nadat DA in december 2015 failliet was gegaan, verkocht de curator met toestemming van de rechter-commissaris de activiteiten. Daarbij koos de curator ervoor om de OR niet in zijn besluitvorming te betrekken. De curator meende hiertoe niet verplicht te zijn omdat de onderneming al failliet was verklaard. De OR maakte bezwaar tegen de verkoop van de activiteiten door de curator en voerde aan dat er geen overleg plaats had gevonden en dat de curator geen advies aan de OR had gevraagd.

Adviesrecht in stand bij faillissement

De Hoge Raad gaf de ondernemingsraad gelijk en stelt dat een faillissement er niet automatisch toe leidt dat die onderneming ophoudt te bestaan of niet langer in stand wordt gehouden. Daarom blijft de OR een rol spelen. Feitelijk handelt de curator als bestuurder van de failliete onderneming. Als de curator besluit bepaalde activiteiten te verkopen met het oog op een voortzetting of doorstart van (delen van) de onderneming waarbij arbeidsplaatsen worden behouden, dan moet hij vooraf advies inwinnen bij de OR. De curator kan zonder dit advies niet besluiten om activa te verkopen.

Niet altijd adviesrecht ondernemingsraad bij faillissement

Wel zijn er situaties waarbij het inwinnen van advies van de OR tot onaanvaardbare gevolgen kan leiden voor welke situatie een uitzondering is gemaakt op de verplichting tot het inwinnen van advies. Zo mag de curator daarvan afwijken als de omstandigheden van het geval dit vergen. Er is dus een ontsnappingsmogelijkheid, maar deze is beperkt.

Er zijn ook besluiten waarvoor het adviesrecht van de OR niet geldt. Bijvoorbeeld besluiten waarbij de curator over gaat tot het verkopen van goederen of het besluit om arbeidsovereenkomsten te beëindigen. Deze bevoegdheid van de curator is neergelegd in de Faillissementswet. Het adviesrecht van de OR moet in een dergelijk gevallen wijken voor de belangen van de schuldeisers bij een voortvarende en voor de boedel zo voordelig mogelijke afwikkeling.

Gevolgen van schenden adviesrecht

Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat het onjuist is dat het adviesrecht van de OR niet geldt in de situatie dat de onderneming failliet is. Het adviesrecht geldt wel, tenzij zich een bijzondere situatie voordoet. Wat kan de OR doen als het adviesrecht is geschonden?

In een dergelijke situatie, kan de OR de rechter verzoeken:

  1. het besluit geheel of gedeeltelijk in te trekken;
  2. de gevolgen van het besluit geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken;
  3. uitvoering van het besluit te verbieden;
  4. een voorlopige voorziening op te leggen.

Het negeren van het adviesrecht van de OR kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor de curator, de onderneming, maar ook voor de koper van de activiteiten.

Ondersteuning Fruytier Lawyers in Business

Het team van Fruytier Lawyers in Business kan u helpen bij het toepassen van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de Wet op de Ondernemingsraden. Wij kunnen u bijstaan bij het bepalen van uw rechtspositie als OR en ondernemer, maar ook als koper van activiteiten uit een faillissement. Mocht u meer willen weten, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Myrddin van Westendorp of bel +31(0)20 521 01 30.

Myrddin van Westendorp
Myrddin van Westendorp

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.