De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 1 juni 2012

Crowdfunding voor het MKB

De crowdfundingplatforms komen in Nederland als paddestoelen uit de grond. Maar wat is crowdfunding en welke wet- en regelgeving is hierop van toepassing?

Crowdfunding als financieringsmogelijkheid
Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering. In deze tijden van crisis is het voor middelgrote en kleine bedrijven (MKB) lastig om krediet aan te trekken. Crowdfunding kan voor deze ondernemers een oplossing bieden om hun vermogen te versterken. Crowdfunding houdt in dat particulieren of bedrijven met behulp van internet (platform) geld verschaffen. Dat geld kunnen andere particulieren of bedrijven lenen voor uiteenlopende (ideële of commerciële) doeleinden. Deze doeleinden van een geldvrager zijn bijvoorbeeld het financieren van een nog op te richten bedrijf, het financieren van een auto, het financieren van een uit te brengen boek of cd, enzovoorts. Crowdfunding gaat hand in hand met social media (Twitter, LinkedIn, Facebook e.d.) omdat potentiële investeerders via social media laagdrempelig en goedkoop te bereiken zijn.

Onder toezicht van de AFM en/of de DNB? 
Niet alle crowdfundingplatformen hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB) voor het ontplooien van hun activiteiten. De opzet en structuur van het bedrijfsmodel van de crowdfunding bepaalt of deze al dan niet vergunningsplichtig is en aan welke andere wettelijke verplichtingen zij moet voldoen.

Wet- en regelgeving rondom crowdfunding 
Bent u van plan om een crowdfundingplatform te starten of doet u dit al? Wees er dan op bedacht dat er veel regels zijn om het publiek te beschermen. Hieronder volgt een opsomming van wet- en regelgeving met betrekking tot crowdfunding.

Vrijstellingsgrens
De Wet op het financieel toezicht (Wft) bepaalt dat het aantrekken van gelden van publiek van minder dan EUR. 100.000 (voorheen EUR. 50.000) per inlegger en het bemiddelen daarbij, afhankelijk van het doel waarvoor de bedragen zullen worden aangewend, onder het toezicht van de AFM en/of DNB valt.

Besloten kring
Bij het opzetten van een crowdfundingplatform dient men erop bedacht te zijn dat het verboden is om in Nederland buiten besloten kring opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of te hebben met uitzondering van geld van professionele marktpartijen (art. 3:5 Wft). Dit verbod zal onder meer van toepassing kunnen zijn als het platform gelden te lang onder zich houdt.

Bankvergunning
Verder is het belangrijk om te weten dat het verboden is om actief te zijn als bank in Nederland, tenzij men een bankvergunning heeft of er een wettelijke uitzondering van toepassing is. Dit verbod zal onder meer van toepassing kunnen zijn als de geldverschaffer de aangetrokken gelden door middel van het verstrekken van leningen bij andere partijen uitzet.

Overige Wft-vergunningen
Tenslotte geldt dat initiatiefnemers van crowdfundingplatforms onder voorwaarden verplicht kunnen zijn om over een Wft-vergunning te beschikken. Hierbij valt te denken aan de vergunningsplicht voor: 

“het aanbieden van beleggingsobjecten (artikel 2:55 Wft), het aanbieden van krediet (artikel 2:60 Wft), het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling (artikel 2:65 Wft), het bemiddelen in krediet, financiële producten of verzekeringen (artikel 2:80 Wft), het verlenen van beleggingsdiensten of het verrichten van beleggingsactiviteiten (artikel 2:96 Wft), of dat aan bepaalde (transparantie)verplichtingen moet worden voldaan, zoals het beschikbaar stellen van een goedgekeurd prospectus bij het aanbieden van effecten (artikel 5:2 Wft).”
(Bron AFM: “DNB en AFM oriënteren zich op ‘Crowdfunding’)

Gelet op het scala aan regelgeving zal een crowdfundingplatform dan ook niet zonder meer vrijgesteld zijn van de vergunningplicht. Let hier dus goed op bij het kiezen van de structuur en het bedrijfsmodel voor de crowdfunding. In de praktijk blijkt dat met name een coöperatiestructuur onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden biedt om vrijgesteld te zijn van de Wft-vergunningplicht.

Risico´s bij het investeren
Het verstrekken van geld door crowdfunding kan niet alleen aantrekkelijk voor u als geldverschaffer zijn door het te verwachten rendement, het kan ook fiscale voordelen (voor durfkapitaal) bieden (zoals de gemaximeerde vrijstelling in box 3 en een extra heffingskorting). Als u van plan bent te investeren, dan adviseren wij u om voorafgaand aan de deelname te controleren of het crowdfundingplatform of geldverschaffer een vergunning van de AFM of DNB heeft. U kunt deze informatie vinden in het `Register onder toezicht staande ondernemingen` op de website van de AFM. Verder is het van belang dat u voldoende informatie inwint om na te gaan of het crowdfundingplatform de gestelde verwachtingen kan waarmaken. Wees daarnaast ook alert op risico’s zoals identiteitsfraude, onbetrouwbare informatie over te verwachten rendementen en de mogelijkheid van wanbetaling en/of faillissement.

Wilt u ook een crowdfundingplatform opzetten, heeft u advies nodig over de te hanteren juridische structuur, of heeft u vragen met betrekking tot uw (beoogde) investering? Neem dan contact op met Fruytier Lawyers in Business.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.