De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 28 maart 2014

Computervredebreuk na overname bedrijf

Zonder het zich te realiseren pleegde een ondernemer een strafbaar feit door in te loggen in de mailaccounts van een onderneming waar hij geen eigenaar meer van was. Volgens de Rechtbank Den Haag pleegde een voormalig mede-eigenaar van een onderneming computervredebreuk omdat hij zichzelf toegang verschafte tot de e-mailaccounts die bij het concept hoorden dat binnen de onderneming was ontwikkeld.

Automatisch doorsturen e-mail na overname bedrijf

Partijen hebben wegens onenigheid besloten de onderneming niet gezamenlijk voort te zetten. Door partijen zijn vervolgens afspraken gemaakt over het concept en de domeinnaam die binnen de onderneming werden geëxploiteerd. De afspraken hielden onder meer in dat de onderneming en het uitsluitend gebruiksrecht van de website toekwamen aan één van de partijen. De andere partij had echter nog wel de inloggegevens van de e-mailaccounts. Hij bekeek de accounts ook daadwerkelijk nog en liet de e-mails van dat mailadres automatisch doorsturen naar zijn eigen e-mailadres.

Aangifte

Deze feiten kwamen aan het licht toen de voormalig mede-eigenaar van de onderneming e-mailberichten als bewijs in een gerechtelijke procedure tegen de voortzettende partij had ingebracht. Deze berichten waren pas na overdracht van de onderneming ontvangen. De huidige eigenaar van de onderneming deed daarop aangifte van computervredebreuk tegen de voormalig eigenaar. Door de rechter wordt geoordeeld dat op het moment dat de onderneming, waaronder de website en e-mailaccount, aan de overnemende partij was overgedragen, de voormalig mede-eigenaar geen vrije toegang meer had tot de website en de e-mailaccounts. Voor deze toegang was de uitdrukkelijke toestemming van de partij die de onderneming had overgenomen nodig.

Geldboete

Het verweer dat de voormalig mede-eigenaar nog aanvoerde dat hij de e-mailberichten alleen wilde gebruiken als bewijs in de rechtszaak tegen de huidig eigenaar, werd door rechter niet geaccepteerd. De voormalig mede-eigenaar krijgt een geldboete voor het feit dat hij zich wederrechtelijk toegang heeft verschaft tot de e-mailaccounts van de onderneming terwijl hij daarbij gebruik heeft gemaakt van inlogcodes die niet (langer) voor hem bestemd waren. Bij bedrijfsoverdracht is het dus belangrijk dat u zich altijd afvraagt of u daadwerkelijk (nog) rechthebbende bent tot de gegevens die u online wilt inzien of gebruiken.

Overname bedrijf: Voor al uw vragen rondom bedrijfsovernames kunt u contact opnemen met Fruytier Lawyers in Business.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.