Gepubliceerd op: 21 april 2015

Beloning bij transport

Naast transportbedrijven lopen ook opdrachtgevers en klanten het risico medeverantwoordelijk te worden gehouden voor boetes die kunnen oplopen tot EUR 500.000 welke opgelegd kunnen worden door de Duitse autoriteiten bij overtreding van de nieuwe wettelijke minimumloon eisen welke gelden voor de transportsector in Duitsland.

Daarnaast loopt de Nederlandse transportsector het risico geconfronteerd te worden met claims en hogere beloningsverplichtingen nadat de rechter een tiental Hongaarse chauffeurs, bijgestaan door vakbond FNV Bondgenoten, in het gelijk stelde. Hun Nederlandse opdrachtgever werd veroordeeld deze chauffeurs het in de cao opgenomen Nederlandse cao-loon te betalen.

Minimumloon Duitsland

De laatste weken is er het nodige te doen geweest over de beloning binnen de (internationale) transportsector. Zo vreest de transportsector voor miljoenenboetes door nieuwe Duitse wetgeving die bepaalt dat alle in Duitsland werkzame (dat wil zeggen: ook rijdende) chauffeurs minimaal het Duitse minimumloon moeten verdienen en dit ter plekke ook moeten kunnen bewijzen. Per 1 januari 2015 geldt er in Duitsland een minimumloon van EUR 8,50 per uur voor de transportsector. Dat betekent dat chauffeurs die met hun vrachtwagen de Duitse grens passeren ook onder deze wettelijke regeling vallen. Voor Nederlandse chauffeurs is dit wettelijke minimum op zichzelf geen obstakel. De Nederlandse wet en cao schrijven een hoger minimumloon voor. Vanzelfsprekend ligt dit voor chauffeurs uit Oost-Europese landen anders. Dit verschil in beloning vormt dan ook de reden voor Berlijn om het wettelijk minimum ook van toepassing te verklaren op niet-Duitse chauffeurs waarmee Berlijn de Duitse transportsector wil beschermen in haar concurrentiestrijd met de Oost-Europese transportbedrijven.

De Duitse wetgeving schrijft voor dat de chauffeur bij controle direct moet kunnen aantonen te voldoen aan de minimum eisen. Daar zit ook meteen het pijnpunt voor de Nederlandse sector. Ook Nederlandse chauffeurs zullen moeten bewijzen het Duitse minimumloon te ontvangen. Dat betekent dus: kopie arbeidsovereenkomst plus kopie salarisstrook meenemen. Daarnaast moeten de transporteurs vooraf allerlei gegevens over de rit en het personeel naar de Duitse douane opsturen.

Aan diegene die niet voldoet aan de nieuwe wet (dan/wel dit niet kan worden bewezen) kan een boete opgelegd worden van EUR 500.000. De opdrachtgever of klant dragen het risico medeverantwoordelijk te worden gehouden.

Mocht u gebruik maken van transportdiensten van derden, is het dus zaak deze medeverantwoordelijkheid contractueel weg te schrijven. In ieder geval is het verstandig contractueel overeen te komen dat de transporteur u als opdrachtgever of klant vrijwaart voor een eventueel door de Duitse autoriteiten opgelegde boete.

Buitenlandse werknemer, Nederlands cao-loon

De Rechtbank Oost-Brabant (in ’s-Hertogenbosch) heeft geoordeeld dat een Nederlands transportbedrijf in beginsel de voor haar rijdende buitenlandse chauffeurs het cao-loon moeten betalen. FNV Bondgenoten vorderde namens tien Hongaarse chauffeurs achterstallig salaris omdat het door hun ontvangen salaris onder het minimum cao-loon viel.

De Hongaarse chauffeurs zouden jarenlang in opdracht van het transportbedrijf ritten hebben gereden, maar werden betaald naar Hongaarse loonregels. Het transportbedrijf stelde dat de chauffeurs onder contract stonden bij een Hongaars zusterbedrijf en dat dit zusterbedrijf hun salaris betaalde. Daartegenover stelde FNV Bondgenoten namens de chauffeurs dat zij door het Nederlandse transportbedrijf werden ingehuurd en dat daarmee de Nederlandse cao van toepassing was.

De rechtbank kwam tot de conclusie dat zowel in de gevallen dat Nederland het land is van waaruit tijdelijk werd gewerkt als dat Nederland het land is van waaruit gewoonlijk werd gewerkt, de basisarbeidsvoorwaarden zoals opgenomen in de cao van toepassing zijn op de buitenlandse chauffeurs. Dat dit een situatie is die het internationale wegvervoer in de gehele Europese Unie raakt, en dat het gevolg van een en ander zou kunnen zijn dat het werk slechts sterk verlieslatend zou kunnen worden uitgevoerd en niet door het Nederlandse transportbedrijf behouden kan worden maar door buitenlandse (Oost-Europese) transportondernemingen zou worden overgenomen, moge zo zijn, maar kan daar verder niet aan afdoen.

Voor de rechtbank was van belang dat de chauffeurs in het overgrote deel hun diensten vanuit Nederland aanvingen en hier ook weer terugkeerde. Zij ontvingen ook hun instructies vanuit het transportbedrijf alhier. Daarnaast werden zowel de planning, administratie, orderverwerking, ICT en opleiding door het Nederlandse bedrijf uitgevoerd.

Had het transportbedrijf ervoor gekozen de organisatie strikter te scheiden door de chauffeurs daadwerkelijk vanuit de zustervestiging in Hongarije aan te sturen, te begeleiden en op te leiden, dan had het oordeel van de rechtbank er hoogstwaarschijnlijk anders uitgezien.

Myrddin van Westendorp
Myrddin van Westendorp

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.