De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 20 oktober 2011

Apple versus Samsung

De kans is groot dat u deze nieuwsbrief leest vanaf een zogenaamde “tablet”-pc. Met de introductie van de iPad heeft Apple wereldwijd grote successen behaald en dat is de concurrentie niet ontgaan. Diverse producenten, waaronder Samsung, begeven zich inmiddels op deze lucratieve markt. Apple verzet zich waar mogelijk tegen inbreuken op haar rechten.
Beperkt succes Apple
Inmiddels vechten Apple en Samsung in meerdere landen juridische procedures uit, waarbij de partijen elkaar over en weer beschuldigen van inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten. In Nederland heeft Apple Samsung in een kort geding gedagvaard wegens inbreuk op een drietal octrooien, vijf modelrechten, auteursrecht en wegens slaafse navolging. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft in haar vonnis van 24 augustus 2011 de verkoop van de Samsung Galaxy verboden voor heel Europa, maar slechts wegens schending van één octrooi van Apple. Van inbreuk op modelrechten en/of auteursrechten was volgens de Haagse rechtbank geen sprake. In Duitsland legde de rechter Samsung al eerder een verbod voor Duitsland op, maar  juist vanwege schending van dezelfde modelrechten en zonder zich bevoegd te achten om een Europees verkoopverbod op te leggen.
Tegenaanval Samsung afgeslagen
Samsung heeft de tegenaanval ingezet met een kort geding in Nederland dat diende op 26 september 2011. Daarin vorderde Samsung een verkoopverbod van alle Apple-producten die gebruik maken van 3G-technologie waarop octrooien van Samsung rusten. De vorderingen van Samsung zijn afgewezen door de rechter, zo blijkt uit het vonnis van 13 oktober 2011. De reden daarvoor is -kort gezegd- dat Samsung geen misbruik mag maken van haar positie als houder van essentiële octrooien. Het beleid van de standaardisatieorganisatie ETSI (European Telecommunications Standard Institute) kent namelijk een verplichting om bij essentiële octrooien opde zogenaamde FRAND-voorwaarden (Fair, reasonable and non-discrominatory) een licentie te verlenen en partijen twisten over de vraag of Samsung aan die verplichting wilde voldoen. Inmiddels zijn partijen weer naar de onderhandelingstafel gestuurd om voor dit deel van het geschil een oplossing te vinden.
 
De rest van de wereld
Ook in Frankrijk en Australië zijn de partijen in procedures verwikkeld en in de Verenigde Staten zitten de advocaten van beide partijen ook niet stil. Zo stelde een rechtbank in Californië dat Samsung waarschijnlijk inbreuk maakt op octrooien van Apple maar voordat daaraan conclusies kunnen worden verbonden, moet Apple eerst bewijzen dat zij de rechtsgeldige octrooien bezit. Ook het modelrecht kwam in deze procedure aan de orde. Rechter Lucy Koh nam tijdens de zitting de proef op de som en hield de tablets van beide partijen boven haar hoofd. Vervolgens vroeg ze aan de advocaat van Samsung of zij kon aanwijzen welke van twee tablets van Samsung was. De advocaat moest het antwoord schuldig blijven en daarmee bewees ze haar cliënte Samsung geen goede dienst.
Het einde van deze wereldwijde vete is dus nog niet in zicht en de uitkomsten zijn onzeker.
Advies intellectuele eigendomsrechten
De gang van zaken illustreert dat het intellectuele eigendomsrecht complex van aard is en dat de rol en invloed van de rechter van groot belang kunnen zijn.
Om teleurstellingen en gemiste kansen te voorkomen, of deze in ieder geval te beperken, doen ondernemers er goed aan om te zorgen voor voldoende bescherming van hun rechten door deze tijdig te registreren en door snel en daadkrachtig op te treden tegen (dreigende) inbreuken. Voor advies daarover kunt u bij ons terecht.
Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.