Gepubliceerd op: 26 september 2012

Apple tegen Samsung

Apple heeft na een reeks van teleurstellende procedures in Nederland toch besloten om haar strijd tegen Samsung voort te zetten en uit te breiden. Op 7 september 2012 vond een eerste van een reeks nieuwe procedures plaats in Den Haag, waarmee Apple gedaan wil krijgen dat Samsung diverse producten zoals de Galaxy smartphones en tablets, van de Nederlandse markt haalt.

Talloze procedures
Naast de reeks nieuwe procedures, lopen er nog diverse hoger beroepsprocedures in Nederland tussen Apple en Samsung. Er is daarnaast ook een zaak aan de Hoge Raad voorgelegd. In grote delen van Europa, de Verenigde Staten, Japan en Australië zijn Apple en Samsung ook verwikkeld in talloze procedures, die niet alleen gebaseerd zijn op octrooien (vaak ook patenten genoemd) maar ook op modelrechten en auteursrechten op het uiterlijk van de producten.

Stand van zaken
Het gaat te ver om in deze bijdrage uitgebreid stil te staan bij de juridische inhoudelijke kant van de strijd die Apple en Samsung verspreid over de wereld uitvechten. Maar wij geven u wel graag een korte update van de stand van zaken.

Successen voor beide partijen
Het grootste succes is onlangs in de Verenigde Staten behaald door Apple. Daar oordeelde een jury dat Samsung schuldig is aan patentinbreuk en dat Samsung niet minder dan 1,2 miljard Dollar aan Apple moet betalen. De koers van het aandeel Samsung daalde daarna op 27 augustus met niet minder dan 7%. Later dit jaar oordeelt de Amerikaanse rechter nog of bepaalde Samsung-producten definitief van de Amerikaanse markt moeten worden gehaald.

Op 31 augustus oordeelde een Japanse rechter echter dat er geen sprake is van patentinbreuk door Samsung en inmiddels heeft Samsung in de Verenigde Staten ook weer succes in de procedures tegen Apple.

Per 1 oktober 2012 heeft een Amerikaanse rechter het eerdere verkoopverbod op de Galaxy 10.1 opgeheven omdat dit apparaat niet onder de mogelijke inbreuk valt. Samsung heeft de recent geïntroduceerde iPhone 5 op 1 oktober 2012 ook tot inzet gemaakt van de aanhoudende strijd met Apple. Samsung is namelijk van mening dat dit nieuwe paradepaardje van Apple gebruikt maakt van technieken die onder de patenten van Samsung vallen. Het einde van de strijd is dus nog lang niet in zicht.

Wisselende vonnissen
Opvallend is dat vanaf het begin van de juridische strijd tussen deze twee marktleiders, door diverse gerechtelijke instanties van laag tot hoog in verschillende landen, vaak wisselende vonnissen zijn gewezen. Apple en Samsung worden daarbij ook wisselend in het gelijk gesteld.

Geen eenduidigheid in patentbescherming
Een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van alle geschillen, is dat patenten per land worden aangevraagd en verleend en dus ook per land worden beoordeeld. Er is om die reden geen eenduidigheid over de omvang van de octrooibescherming. Daarbij komt dat het uiteindelijk aan een rechter of jury is om te oordelen of er sprake is van inbreuk. Dat laatste  gebeurt aan de hand van de stukken en de argumenten van partijen, die ook per zaak verschillen. Bij de beoordeling van het kopiëren van het uiterlijk van de producten gaat het bovenal om de vraag of product A (te veel) lijkt op product B en dat is per definitie een subjectief oordeel.

‘Ridiculous’
Pas als de rook wereldwijd is opgetrokken, zal duidelijk zijn wie welke rechten heeft en wat wel en niet is toegestaan. Maar dat kan nog jaren gaan duren, zo is de verwachting. De Australische rechter Annabelle Bennett liet zich onlangs voorafgaand aan een procedure tussen deze partijen kort en krachtig uit over deze titanenstrijd. Zij noemde de strijd “ridiculous”.

Paradijs voor juristen
Hoewel de belangen van partijen natuurlijk groot zijn en zij – niet zonder reden – jaarlijks tientallen miljoenen investeren in productontwikkeling en de bescherming daarvan, is duidelijk dat de geschillen van buitenproportionele aard zijn. Het is een waar lawyers paradise en “de consument” en de beleggers betalen uiteindelijk de rekening.

Van groot naar klein     

De kans dat u als ondernemer te maken krijgt met procedures van een dergelijk grote omvang, is gelukkig klein. Maar uit de geschillen tussen Apple en Samsung zijn wel lessen te leren en conclusies te trekken.

Oud gaat voor nieuw
In het algemeen geldt voor intellectuele eigendomsrechten namelijk dat ‘oud’ voor ‘nieuw’ gaat en dat registraties bijna altijd een vereiste zijn. Bescherm en registreer intellectuele eigendomsrechten dus tijdig en onderzoek vooraf of er oudere rechten zijn.

Formaliseer afspraken en gebruiksrechten
Zorg er ook voor dat duidelijk is welke partij welke rechten bezit en wat de omvang is van deze rechten. Bij groeiende ondernemingen en bij overnames komt het regelmatig voor dat de rechten versnipperd raken, waardoor zij aan kracht verliezen en handhaving van deze rechten lastig is. Het is daarom belangrijk om afspraken en gebruiksrechten te formaliseren door overeenkomsten af te sluiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan arbeidsovereenkomsten, algemene voorwaarden en licenties, maar ook aan afspraken tussen de holding en de werkmaatschappij(en).

Inhuren van derden
Wat in de praktijk ook vaak tot problemen leidt, is het inhuren van derden. Wanneer u als ondernemer gebruikmaakt van derden (webdesigner, ontwikkelaar, ontwerper etc.) bij de ontwikkeling van een product of dienst, brengt betaling voor de werkzaamheden niet automatisch mee dat de intellectuele eigendomsrechten op u als opdrachtgever overgaan. Integendeel, daar is een schriftelijke overeenkomst (akte) voor nodig.

Win tijdig advies in
Raadpleeg kort gezegd tijdig een juridisch adviseur zodra u te maken krijgt met een  (dreigende) inbreuksituatie of wanneer u meer wilt weten of de mogelijkheden om intellectuele kapitaal te beschermen. Tijdig advies inwinnen voorkomt onnodig procederen, vergroot uw rechtszekerheid en levert in veel gevallen nog het nodige op. Het gaat niet voor niets om intellectuele EIGENDOMSrechten.

Wij helpen u daarbij graag en houden u ondertussen op de hoogte van de ontwikkelingen rond Apple en Samsung.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.