De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 8 december 2011

200 euro besparen? Wijzig uw huwelijkse voorwaarden in 2012

Met ingang van 1 januari 2012 wordt het huwelijksvermogensrecht op een aantal punten veranderd. Het huwelijksvermogensrecht is het onderdeel van het recht waarin ieders aandeel in het vermogen van de partner zijn geregeld. Denk hierbij onder meer aan trouwen in gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden etc. Dit stelsel dat vooral fiscaal van belang is, gaat op twee belangrijke punten op de schop. Zeker voor ondernemers zijn deze wijzigingen van belang. De twee belangrijkste veranderingen hebben betrekking op de wijziging van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk en de afwikkeling van een scheiding.

N.B. Alle veranderingen die wij in deze nieuwsbrief noemen met betrekking tot het huwelijk, gelden eveneens voor het geregistreerde partnerschap.

Hoe is de huidige situatie:

  • Bij het sluiten van een huwelijk gaat het wettelijk stelsel er in beginsel vanuit dat de toekomstige partners in algehele gemeenschap van goederen trouwen. De vermogens van de beide echtgenoten komen in dat geval samen ‘in één potje’. Echtgenoten kunnen er echter ook voor kiezen om hun vermogens binnen het huwelijk te scheiden. Deze huwelijkse voorwaarden kunnen zij zowel voor het huwelijk als tijdens het huwelijk opstellen. Om eventuele schuldeisers van de echtgenoten te beschermen, moet voor een dergelijke wijziging tijdens het huwelijk, nu nog de rechter goedkeuring geven. Hij ziet er dan op toe dat de crediteuren voldoende beschermd worden.
  • Tijdens de afwikkeling van een scheiding bepaalt men wat er verdeeld moet worden. Nu is nog zo dat de datum waarop de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, bepalend is voor wat er precies verdeeld moet worden. Alle goederen en schulden die er op die datum zijn, vallen in beginsel in de gemeenschap van goederen. Vervelend is dus dat ook alle goederen en schulden die aangekocht of ontstaan zijn na het voornemen om te scheiden – maar voor inschrijving in de registers – verdeeld moeten worden.

Nieuwe invulling
Op beide zaken was kritiek. In de nieuwe invulling van het huwelijksvermogensrecht is hiermee rekening gehouden. Kort gezegd komt het erop neer dat het aanpassen van de huwelijkse voorwaarden en de procedure omtrent scheiden makkelijker worden.
Wat zijn concreet de wijzigingen:

  • De toetsing van de rechter is afgeschaft. Vanaf 1 januari 2012 hoeft de rechter een wijziging van bestaande huwelijkse voorwaarden niet meer goed te keuren. Om de positie van schuldeisers te beschermen worden echtgenoten in het vervolg hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die aanwezig zijn voor de wijziging van de voorwaarden. Voordelen van deze wijziging is dat ten eerste de rechterlijke macht wordt ontlast. Daarnaast bespaart het echtgenoten een gang naar de rechter, en dus griffiekosten. Dat kan 200 euro schelen. Bijkomend voordeel is dat de drempel om huwelijkse voorwaarden aan te passen lager wordt. Dit zal voor veel mensen van pas komen. Op het moment van trouwen is het immers moeilijk in te schatten wat er in de toekomst (vermogensrechtelijk) zal gebeuren. Het aanpassen van huwelijkse voorwaarden kan dus voortaan sneller en goedkoper. Bij een onverhoopte scheiding kan dit zich terugbetalen.
  • De afwikkeling van de echtscheiding verandert ook. Vanaf 1 januari 2012 zal de gemeenschap van goederen eindigen op het moment dat het verzoek tot echtscheiding wordt gedaan. De datum van verzoekschrift tot echtscheiding – en dus niet de datum van inschrijving in de registers – zal beslissend worden voor de omvang van de huwelijksgemeenschap. Dit is belangrijk bij het maken van schulden en doen van (grote) aankopen. Deze vallen vanaf dat moment niet meer in de gemeenschap van goederen.

De wijzigingen zijn vooral voordelig voor echtgenoten en voormalig echtgenoten. Maar ook voor ondernemers zijn de veranderingen gunstig. Het wordt gemakkelijker en goedkoper om echtgenoten te beschermen tegen ondernemingsrisico’s. Wie in 2012 getrouwd is en een bedrijf start, kan veel eenvoudiger zijn huwelijkse voorwaarden wijzigen.

Notaris toch niet bevoegd echtscheidingsprocedures aanhangig te maken

Wat niet verandert is dat alleen een advocaat een echtscheidingsverzoek kan indienen. Ter vereenvoudiging van de echtscheidingsprocedure lag er een wetsvoorstel waarbij ook de notaris in bepaalde gevallen bevoegd zou zijn echtscheidingsverzoeken bij de rechtbank in te dienen. Op 22 november jl is dit wetsvoorstel verworpen.

Mignon Meermans
Mignon Meermans

Artikelen door Mignon Meermans

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.