Financiering bedrijfsovername

Welke soort lening past bij mijn bedrijfsovername?
Als je een onderneming wil overnemen is het belangrijk van tevoren over de financiering hiervan na te denken. Niet alleen over de kosten van de financiering, maar ook over de vorm van financieren. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden. Soms is het zelfs noodzakelijk om uit meerdere financieringsopties te putten. Banken willen, afhankelijk van de zekerheid die kan worden verstrekt, niet altijd de volledige koopsom financieren.

Ook is het mogelijk om op andere manier kapitaal aan te trekken, zoals het uitgeven van aandelen, opties, certificaten etc. Bij deze vormen wordt er meer teruggegeven aan de investeerder dan alleen rente. Hierbij kan je denken aan winstrechten of zeggenschap.

In eerste instantie proberen ondernemingen vaak zelf een bedrijfsovername te financieren om te voorkomen dat derden invloed krijgen binnen de onderneming.

Financiering door overname door middel van lening bij de bank

Een lening bij de bank is nog altijd de meest eenvoudige manier om een bedrijfsovername te financieren. Banken zijn echter vaak terughoudend als het gaat om het financieren van de totale koopsom.
Daarnaast verlangt de bank meestal een aantal zekerheden en commitment van de koper. Het is gebruikelijk dat er pandrechten worden verstrekt op aandelen en belangrijke goederen (key assets) in de onderneming.

Bij een bankkrediet kan je denken aan een rekening-courant krediet om het werkkapitaal te financieren of een middellange lening voor de financiering van machines, bedrijfspanden of het kopen van aandelen.

Financiering van overname door investeerders

Investeerders, die bereid zijn geldleningen te verstrekken, in bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf zijn grofweg te verdelen in twee categorieën:
Informele investeerders ofwel “informal investors”.
Veelal succesvolle oud-ondernemers die als (particuliere-) investeerder(s) geld ter beschikking stellen aan startende ondernemingen. Zij investeren meestal in de (pre)start- en vroege groeifase van een onderneming. Hierbij moet je denken aan bedragen tussen de € 50.000 € 500.000. Natuurlijk zijn hier uitzonderingen op.

Participatiemaatschappijen of investeringsmaatschappijen.
Deze maatschappijen hebben veel meer geld ter beschikking en investeren vaak bedragen tussen de € 500.000 en € 2.500.000. Zij worden vaak ingeschakeld bij de financiering van bedrijfsovernames, vooral omdat ze risicodragend vermogen inbrengen, dat weer als zekerheid kan dienen richting de bank.

Crowdfunding

Naast bovengenoemde opties is een tegenwoordig regelmatig gebruikt alternatief via crowdfunding. Hiermee kan (een deel van) de overname worden gefinancierd. Bij crowdfunding ga je niet naar één geldschieter, maar haal je via een crowdfundingplatform geld op bij een grote groep mensen. Deze groep mensen wordt aangeduid als de “crowd”. Naast een succesvolle financiering levert dit aantoonbare marketingwaarde op.

Er zijn verschillende soorten leningen welke kunnen worden aangeboden aan de crowd. Bij overnamefinanciering wordt er meestal voor gekozen voor een reguliere lening. Bij een lening betaal je de aflossing van de lening tegen een bepaald rentepercentage, gedurende een vastgestelde periode.

Achtergestelde leningen

Achtergestelde leningen worden verschaft door banken en private investeerders. Deze leningen zijn achtergesteld bij andere schuldeisers bij een eventueel faillissement. Gedurende de looptijd van de lening wordt er niet afgelost op de hoofdsom, er wordt wel (hoge) rente betaald.
Er staan ook vaak geen zekerheden tegenover in de vorm van vastgoed, voorraden of machines. De financier loopt een hoog risico en zal voor deze lening ook een hogere rente vragen. Daarnaast zal de financier het recht bedingen – bij een eventuele verkoop van het bedrijf – om een gedeelte van de aandelen tegen een vooraf afgesproken prijs te mogen kopen.

Overheidsfinanciering

Voordat je bij commerciële marktpartijen op zoek gaat naar financiering is het slim om eerst goed uit te zoeken of de overheid jou ook een handje kan helpen. Mogelijk kan de onderneming een beroep doen op:

– Borgstelling MKB Kredieten (BMKB);
– de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO); of
– een financiering via het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.