Financiering bedrijfsovername

Niet alle ondernemers die een bedrijf willen overnemen beschikken over voldoende financiële middelen. Zeker starters hebben vaak (ook) extern kapitaal nodig. Naast de kosten van de financiering, is ook de vorm van financieren belangrijk om naar te kijken. Voor financiering van bedrijfsovername zijn vaak meerdere mogelijkheden. Soms is het zelfs noodzakelijk om uit meerdere financieringsopties te putten. Op deze pagina behandelen we het proces rond en de verschillende opties voor een bedrijfsovername financieren.

Bedrijfsovername financieren

Een bedrijf overnemen vergt vaak een forse investering. Het totaalbedrag dat bij een bedrijfsovername wordt betaald bestaat uit kosten voor de spullen en activa die men overneemt, zoals vastgoed, machines, voorraad, maar ook uit goodwill. Goodwill is een symbolisch bedrag dat men betaalt voor onder meer de goede naam van het bedrijf, het klantenbestand en de bekendheid. Een financiering voor bedrijfsovername structureren is een ingewikkeld, vaak langdurig proces. Hoewel elke bedrijfsovername om een eigen aanpak en tactiek vraagt, is het financieringsproces in grote lijnen vergelijkbaar.

Vormen van een bedrijfsovername financieren

De meest bekende financiering voor bedrijfsovername is een financiering via de bank. Men kan voor een kleiner kortlopend krediet een rekening courant krediet afsluiten. De ondernemer mag hierbij tot een bepaald bedrag ‘rood’ staan. Er geldt geen aflossingsverplichting en rente wordt alleen betaald over het werkelijk opgenomen bedrag.

Voor grotere bedragen wordt door de bank veelal een borgstelling gevraagd. Dat kan een borg in privé zijn van de bestuurder van de onderneming, maar ook door middel van een hypotheekrecht op het vastgoed van het bedrijf. Een bank financiering is weliswaar een omslachtig proces, het voordeel van deze manier van een bedrijfsovername financieren is dat de koper geen aandelen of zeggenschap uit handen geeft.

Crowdfunding door particuliere investeerders

Naast de bank financiering zijn er tegenwoordig verschillende (alternatieve) vormen voor het financieren van een bedrijfsovername. Een manier om meer particuliere investeerders bij een bedrijf te betrekken is crowdfunding. In tegenstelling tot banken, die kijken naar financiële cijfers uit het verleden en kredietwaardigheid van de koper, zien particulieren vooral de kansen en het mogelijke rendement als grond voor hun investering. Naast potentie kijkt men ook naar de gunfactor van ondernemers die op zoek zijn naar financiering voor een bedrijfsovername. Een goed verhaal, visie en inzet kunnen geldschieters overtuigen.

Overeenkomst met eigenaar

In sommige gevallen is de verkoper van een bedrijf bereid een betalingsafspraak met de koper te maken. Bijvoorbeeld door gespreide betaling , zodat niet in een keer de totale koopsom hoeft worden voldaan. Vaak wordt een behoorlijke aanbetaling gedaan en wordt het resterende bedrag in termijnen betaald.

Een andere optie is dat de verkoper een achtergestelde lening verstrekt of dat de verkoper winstdelen krijgt van de in de toekomst te maken winst (earn-out). Door zelf bij te dragen in de financiering van bedrijfsovername komt de verkoper makkelijker en sneller van een bedrijf af. Aan deze vorm van een bedrijfsovername financieren kleven ook een aantal nadelen voor de verkoper. Bij wanbetaling heeft de verkoper vaak niets om op terug te vallen. Daarnaast moet de verkoper ook veel langer wachten tot de gehele koopsom ontvangen is. Voor een koper kan deze bedrijfsovername financiering betekenen dat de verkopende partij controle blijft uitoefenen over bedrijfsvoering en investeringen, in een poging de maximale earn-out-bonus te bewerkstelligen.

Financiering bedrijfsovername via Private Equity

Een private equity investeerder is een verzamelnaam voor investeerders die als een soort belegger investeren in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Deze vorm van financiering bij bedrijfsovername wordt gebruikt voor specifieke investeringsscenario’s, zoals:

• de groei van een niet-beursgenoteerde onderneming
• verzelfstandiging van een bedrijf door het zittende management (management buy-out)
• voortzetting van een bedrijf met nieuwe managers (management buy-in, MBI)
• verzelfstandiging van een bedrijfsonderdeel (divisionele buy-out)
• het van de beurs halen van een bedrijf (public-to-private)
• overbruggingsfinanciering
• herstructurering
• het financieren van startende ondernemingen (durfkapitaal ofwel venture capital).

Een mix van financieringsvormen

Al snel denkt men bij een lening om een bedrijf over te nemen aan de bank. Deze traditionele manier van een bedrijfsovername financieren is al lang niet meer de enige. Er zijn tegenwoordig veel modernere financieringsvormen die financiering van bedrijfsovername tot een succes maken. In de praktijk zien wij steeds vaker dat bij bedrijfsovername financiering een mix van financieringsvormen wordt gebruikt. Het is belangrijk om u goed te laten adviseren bij het opstellen van een financieringsovereenkomst.

Betrokken begeleiding bij fusies en overnames

Het kopen of verkopen van een bedrijf is een uitdagend, maar ook gecompliceerd traject. Als specialist in fusies en overnames biedt Fruytier Lawyers in Business betrokken begeleiding bij bedrijfsovernames. Zo voorzien wij cliënten van gericht juridisch advies, gebaseerd op een jarenlange ervaring als M&A-specialist. Vanuit deze rol adviseren wij u graag over de beste tactiek voor het kopen of verkopen en het bepalen van de juiste vorm van financiering voor bedrijfsovername. Neem voor meer informatie of advies op maat contact op met onze specialisten.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.