flib 50 jaar

Overname klantenbestand bij bedrijfsovername

Bij een fusie of overname is ook het klantenbestand van waarde. Voor een koper is de overname klantenbestand aantrekkelijk en vooral waardevol. Het overnemen van het klantenbestand bij een bedrijfsovername zorgt ervoor dat de waarde van opgebouwde goodwill behouden blijft. Dit maakt de nieuwe start een stuk makkelijker. Wel is wet- en regelgeving van kracht waar de koper rekening mee moet houden bij het klantenbestand overnemen van een bedrijf.

Voordelen klantenbestand overnemen

Door overname van het klantenbestand bij de aankoop van een bedrijf blijven de contacten met bestaande klanten bestaan. Hierdoor heeft de koper direct een overzicht van contacten die benaderd kunnen worden voor sales. Er kan dus eenvoudig en snel omzet worden gegenereerd. Daarnaast profiteert de nieuwe eigenaar ook van de goede naamsbekendheid die is opgebouwd door het aangekochte bedrijf.

Overname klantenbestand: wet- en regelgeving

Tegenwoordig geldt strenge wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens uit het klantenbestand. Sinds 2018 is de AVG van toepassing. De overname van een klantenbestand wordt door de AVG beoordeeld als een ‘verdere verwerking van persoonsgegevens’. En elke verwerking moet rechtmatig zijn.

Gegevensverwerking in de AVG

De correcte verwerking van persoonsgegevens bij overname van het klantenbestand is de verantwoordelijkheid van de verkopende partij.  Dit wordt gezien als “verdere verwerking van persoonsgegevens”. In artikel 6 van de AVG zijn verschillende gronden te vinden voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. De gronden die van toepassing kunnen zijn in geval van een bedrijfsovername en een klantenbestand overnemen zijn zogeheten toestemmingen gerechtvaardigd belang, gelijk aan de voormalige Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Eisen overname klantenbestand vanuit AVG

Een verkopende partij kan theoretisch voorafgaand aan een mogelijke fusie of overname klanten om toestemming vragen gegevens over te dragen. In deze situatie gebeurt dit middels de privacyverklaring of een privacystatement. Het vragen van deze toestemming zorgt in praktijk echter voor de nodige ‘onrust’ of verwarring onder bestaande klanten. Bovendien gelden vanuit de AVG strenge eisen en voorwaarden voor het verkrijgen van deze toestemming bij overname van een klantenbestand.

Gerechtvaardigd belang

Voorop staat dat voor het verkrijgen van toestemming voor het overdragen van een klantenbestand bij bedrijfsovername sprake moet zijn van gerechtvaardigd belang. In geval van een overname – en zeker wanneer dit overname van het klantenbestand betreft – kan een koper zich hier in veel situaties op beroepen. De belangrijkste voorwaarde om het gerechtvaardigd belang te verkrijgen is dat het (commerciële) belang van de koper zwaarder weegt dan de belangen op privacygebied van de betreffende partijen. Wel zijn hierbij aanvullende eisen van kracht, zoals het informeren over de overname, en dienen bewaartermijnen strikt te worden nageleefd.

Waardevol juridisch advies bij bedrijfsovername

Een overname van het klantenbestand bij bedrijfsovername, fusie of faillissement is lang niet altijd vanzelfsprekend. Daarnaast wordt van de verkopende partij verwacht dat bestaande klanten op een goede en transparante manier worden ingelicht over een mogelijke verkoop van het bedrijf. De advocaten ondernemingsrecht van Fruytier Lawyers in Business zijn gespecialiseerd in privacywetgeving bij fusies en overnames. Zij staan u graag bij met gericht en betrokken juridisch advies rondom overnametrajecten en privacywetgeving.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.