flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 29 december 2016

Bedrijf verkopen? Tien praktische tips bij de overgang van personeel dat niet over wil

U verkoopt een bedrijfsonderdeel aan een geïnteresseerde partij. Voor deze koper is het van belang dat het personeel van dit bedrijfsonderdeel mee overgaat. Daar zit immers kennis en kunde. De waarde van het bedrijf wordt in grote mate bepaald door de werknemers die er werken.

Maar kunt u deze werknemers wel dwingen over te gaan naar een koper? Of kunnen deze werknemers weigeren? Of kunnen ze u dwingen hen in dienst te houden?

Het antwoord is dat u werknemers niet kan dwingen, maar dat de werknemers ook niet kunnen eisen dat u hen in dienst houdt.

Van belang is daarom om de werknemers bij het proces te betrekken. Dan zullen werknemers eerder geneigd zijn zich niet te verzetten. En met enthousiaste werknemers, is uw bedrijfsonderdeel meer waard bij verkoop!

Negatieve gevolgen overgang

De wet beschermt de werknemer tegen de negatieve gevolgen van de overgang van onderneming, maar de werknemer kan niet tegen alle negatieve gevolgen worden beschermd.

Zo zijn tal van elementen te noemen die de werknemer voor lief dient te nemen; zoals een andere baas, andere werkomgeving, andere locatie, meer reistijd, nadelige gevolgen voor de promotiekansen. Het komt dan ook regelmatig voor dat een werknemer niet wenst over te gaan en dus wil ontsnappen aan de Wet overgang van onderneming.

De vraag is echter of een werknemer zich tegen de bescherming van de wet kan verzetten en daarmee zijn overgang kan blokkeren. De arbeidsovereenkomst gaat automatisch over op de koper, dus de werknemer komt in beginsel bij hem in dienst.

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer

Vanzelfsprekend kan een werknemer de overgegane arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever beëindigen. Als de werknemer daartoe zeer goede redenen heeft, kan hij ook de rechter vragen de arbeidsovereenkomst te beëindigen op grond van gewichtige redenen. Dan komt het risico van de beëindiging voor de werkgever.

Daarnaast kan de werknemer vóór de overgang zijn overeenkomst met goedvinden van werkgever opzeggen, bijvoorbeeld tegen het moment dat de overgang plaats gaat vinden. Op deze wijze komt de werknemer niet in dienst bij de verkrijger, zijn overeenkomst wordt namelijk op het moment van overgang beëindigd.

Ook is het mogelijk dit ontbindingsmoment net na de overgang plaats te laten vinden. De verkrijger neemt alle rechten en plichten van de verkoper over, dus ook de eventuele afspraak de arbeidsovereenkomst na de overgang met wederzijds goedvinden te beëindigen.

De positie van de werknemer die niet wil werken voor de koper

Er zijn verschillende pogingen ondernomen door werknemers die hun oude arbeidsovereenkomst wilden behouden en die niet wensten over te gaan op een koper. Dat is niet gelukt, door de verkoop eindigt de relatie met de oude werkgever vanzelf. De wil van de werknemer is dus niet relevant, in de zin dat hij geen voortzetting van het dienstverband bij de oude werkgever kan eisen.

Afstand doen van het recht tot overgang naar koper

Als een werknemer niet wenst over te gaan, verliest hij zijn baan. Daarom is het van belang de gedragingen van de werknemer goed te beoordelen. Uit een enkele verklaring van de werknemer dat hij de voorkeur heeft in dienst te blijven bij de oude werkgever, mag de koper niet afleiden dat de werknemer niet wenst over te gaan.

Tien praktische tips voor de ondernemer bij de overgang van personeel na verkoop van de onderneming waarbij het personeel geen medewerking wil verlenen

  • Als hoofdregel geldt dat de werknemers met het bedrijf of een onderdeel daarvan overgaan naar de koper. Communiceer deze hoofdregel duidelijk aan de werknemers.
  • Bespreek met de werknemers dat hun arbeidsovereenkomst ongewijzigd in stand blijft en door de koper moet worden gerespecteerd.
  • Zorg dat het vóór de verkoop duidelijk is welke werknemers zich tegen een overgang zullen verzetten.
  • Laat de werknemers hun keuze of ze overgaan naar de nieuwe eigenaar schriftelijk bevestigen.
  • Wees zeer terughoudend met de aanname dat werknemers niet mee over willen en dus werkloosheid prevaleren. De werknemers moeten ondubbelzinnig meedelen dat zij geen aanspraak maakt op hun recht om over te gaan naar de koper.
  • Wijs de werknemers op de (juridische) consequenties die een dergelijke weigering heeft. De werknemers zullen door hun weigering werkloos worden.
  • Laat werknemers die blijven weigeren vóór de overgang een beëindigingovereenkomst tekenen.
  • Betrek de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij het proces.
  • Betrek ook de koper van het bedrijf bij dit proces zodat er later voor de koper geen verrassingen zijn.
  • Neem in de koopovereenkomst op dat de koper garandeert de rechten van de overgenomen werknemers te respecteren.

Fruytier Lawyers in Business is als ondernemingsrechtkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in adviseren over en begeleiden van fusies en overnames. Als uw partner kunnen wij met onze kennis en ervaring de werknemers gerelateerde perikelen bij een fusie of overname voorkomen of oplossing.

Mocht u meer willen weten over de overgang van onderneming en/of de arbeidsrechtelijke gevolgen daarvan, en over andere onderdelen uit het overname proces , zoals bijv. due diligence onderzoek dan kunt u vrijblijvend contact contact met ons opnemen.

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.