flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 4 januari 2017

Eindelijk compensatie voor ondernemers met renteswaps

Goed nieuws voor afnemers van renteswaps: zij kunnen aanspraak maken op compensatie van hun bank. Net voor het eind van vorig jaar werd daarvoor het zogenoemde Herstelkader Rentederivaten gepubliceerd door minister Dijsselbloem.

Vier mogelijke compensaties bij renteswaps

De compensatie die voortvloeit uit het Herstelkader bestaat uit vier kernelementen.

  1. Gestructureerde, complexe (‘exotische’) derivaten worden door de banken aangepast;
  2. De banken bieden compensatie aan wanneer rentederivaten niet (voldoende) aansluiten bij onderliggende leningen;
  3. De banken bieden een coulancevergoeding aan. Deze vergoeding is maximaal 20% van de rente die per saldo onder een renteswap aan de bank is betaald en naar verwachting nog zal worden betaald; en
  4. De banken vergoeden onverwachte verhogingen van renteopslagen op financiering(en) die door een renteswap worden afgedekt.

De hoogte van de coulancevergoeding is maximaal € 100.000,-. Aan de hoogte van de overige elementen zit geen maximum.

Ook compensatie bij al afgesloten vaststellingsovereenkomsten

Als al eerder door de bank compensatie voor een rentederivaat is toegekend, wordt dit op de compensatie in mindering gebracht. Daarnaast is er een vergoeding mogelijk van kosten voor juridisch/ financieel advies over klachten over een rentederivaat (max. € 10.000,-) of van kosten voor deelname aan een belangenorganisatie (max. € 3.000,-), als de betreffende advisering of de deelname vóór 1 maart 2016 is gestart en deze kosten vóór 19 december 2016 zijn gemaakt.

Dus als er rechtsbijstand is verleend rondom rentederivaten, dan kunt u de kosten daarvoor tot € 10.000,- vergoed krijgen door de bank.

Actie vanuit afnemers in sommige gevallen vereist

Veel afnemers van rentederivaten zullen zich afvragen of het Herstelkader op hen van toepassing is, en of ze zelf actie moeten ondernemen. Op ondernemers die tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een rentederivaat hadden, is het Herstelkader in principe van toepassing. Zij worden actief door hun bank benaderd. Als zij een rentederivaat hadden dat na 1 januari 2005 is aangegaan en tot na 1 april 2011 zou doorlopen, maar dat voordien is afgewikkeld, is het Herstelkader eveneens van toepassing. Die ondernemers moeten zich wel uiterlijk 30 juni 2017 bij hun bank melden.

Finale kwijting is een vereiste

Indien afnemers van de renteswaps na herbeoordeling van hun derivaat via toepassing van het Herstelkader gebruik willen maken van de uitkomst daarvan, dan is vanuit de bank finale kwijting een vereiste. Finale kwijting houdt in, dat beide partijen verklaren na het treffen van de regeling over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. Daarna kunnen afnemers dus niet meer klagen over hun regeling.

Voor al uw vragen over en hulp bij renteswaps en derivaten neemt u contact op met Fruytier Lawyers in Business.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.