flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 13 december 2022

Wat zijn de voornaamste commercieel vastgoed wetswijzigingen in 2023?

De NVM heeft onlangs een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen over 2023 op het gebied van commercieel vastgoed gepubliceerd. Ook onze advocaten hebben over dit onderwerp recentelijk meerdere malen geschreven. Onderstaand volgt een bondige verzameling van de relevante actualiteiten.

Belastingplan 2023

De belangrijkste ontwikkeling die in het Belastingplan 2023  staat genoemd is de verhoging van de algemene overdrachtsbelasting per 1 januari 2023 van 8% naar 10,4%. Dit percentage geldt ook wanneer een woning wordt verkregen die niet als hoofdverblijf dient en voor overig vastgoed, tenzij sprake is van een met BTW belaste levering.

De inwerkingtreding van het Belastingplan en daarmee de verhoging van de overdrachtsbelasting op 1 januari 2023 is afhankelijk van of de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt.

Evaluatie opkoopbescherming

Eerder publiceerden wij dit artikel over de in 2022 ingestelde wettelijke bevoegdheid voor Nederlandse gemeenten om gebieden aan te wijzen waarbinnen het verboden is om woonruimte zonder vergunning ‘aan een ander in gebruik te geven’. Doel hiervan is om starters op de (koop)woningmarkt en kopers in het middensegment een hogere kans te bieden op een relatief betaalbare woning dan wel het fenomeen buy-to-let op de woningmarkt te beperken.

In ons artikel gaan wij dieper in op deze regeling en de NVM evalueert de werking van deze wetgeving in haar overzicht.

Energie

Energievraagstukken zijn gezien de geopolitieke ontwikkelingen in het huidige tijdsgewricht een actueel thema. In dit artikel zetten wij eerder op een rij wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn. Onder andere het prijsplafond en de TEK-subsidie komen aan de orde.

Ook op het gebied van het energielabel staat de wetgeving en de handhaving op het naleven daarvan niet stil. Zo moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m² minimaal energielabel C bezitten en gaan gemeenten vanaf het nieuwe jaar ingrijpen als niet aan die eis wordt voldaan. In dit artikel leggen wij uit wat dit voor verhuurders van kantoorgebouwen betekent.

Wijzigingen huurrecht

In dit kader is het voornamelijk van belang om te weten dat de minister een maximale huurprijsverhoging heeft vastgesteld. Kortgezegd geldt voor vrije sectorhuur een maximale jaarlijkse verhoging van de hoogte van de loonprijsontwikkeling + 1%. Voor sociale huur geldt van 1 juli 2022 tot en met 1 juli 2023 een maximale verhoging van 2,3% voor een huurprijs vanaf €300,00 en maximaal €25,00 voor een huurprijs tot €300,00.

Eerder schreven wij dit artikel over de ins and outs van deze wetswijziging. In haar artikel evalueert de NVM de werking en kritiek op de regeling.

Omgevingswet

De wetgever is al jaren bezig met het invoeren van de Omgevingswet. Deze wet moet er voor zorgen dat wetten voor de fysieke leefomgeving worden gebundeld en gemoderniseerd. Het gaat maar liefst om 26 wetten die tezamen verworden tot de Omgevingswet. Ook komt er een nieuw digitaal loket genaamd de Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit loket is bedoeld voor het aanvragen van vergunningen en het raadplegen van de geldende regels per locatie.

Na vele aankondigingen van uitstel heeft de verantwoordelijk minister aangegeven dat de invoering nu plaats moet gaan vinden op 1 juli 2023. Gezien het vele uitstellen is het de vraag of deze datum ook reëel is. Lees voor meer achtergrondinformatie het artikel van de NVM hieromtrent.

Advies

Heeft u vragen over bovengenoemde ontwikkelingen of heeft u andere juridische vragen over commercieel vastgoed? Onze gespecialiseerde advocaten staan u graag te woord.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.