flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 13 december 2022

Wetsvoorstel moet optie tot digitale vergadering definitief maken

Op dit moment is het vanwege de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 voor bv’s, nv’s, coöperaties en verenigingen reeds mogelijk om de algemene vergadering op volledig digitale wijze te laten plaatsvinden. De minister van Rechtsbescherming heeft onlangs een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat deze wijze van vergadering na de verloop van de tijdelijke Covid-wetgeving toegestaan zal blijven.

Van tijdelijke oplossing naar toekomstige werkwijze

Voor het invoeren van de tijdelijke Covid-wetgeving bepaalde de wet dat de algemene vergadering fysiek plaats diende te vinden. De Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen moet ondernemingen waarop deze wetgeving van toepassing is de mogelijkheid bieden om de algemene vergadering naast fysiek dus ook op digitale wijze plaats te laten vinden.

Behoefte bedrijfs- en verenigingsleven

De minister geeft aan dat de behoefte vanuit het bedrijfs- en verenigingsleven om een dergelijke wettelijke mogelijkheid te scheppen een belangrijke rol heeft gespeeld bij het besluit om over te gaan tot dit wetsvoorstel. De tijdelijke mogelijkheid om deze manier van vergadering aan te houden heeft het bedrijfs- en verenigingsleven in staat gesteld kennis te maken met deze optie. Deze kennismaking heeft dermate veel positieve ervaringen opgeleverd, dat het de minister ervan heeft overtuigd dat deze vergaderoptie toekomstbestendig is.

Voorwaarden

Het wetsvoorstel voorziet in een aantal voorwaarden. Leden en aandeelhouders moeten met beeld en geluid aan de vergadering kunnen deelnemen en het woord voeren. Ook moet een digitale vergadering zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van een fysieke vergadering. Daarbij moeten deelnemers aan de vergadering ook via deze digitale weg volwaardig kunnen deelnemen. Tenslotte moet de algemene leden- of aandeelhoudersvergadering vooraf de vergadering akkoord gaan om deze middels digitale wijze te laten verlopen.

Feedback gevraagd

Als onderdeel van het democratische wetgevingsproces nodigt de minister eenieder uit om het wetsvoorstel middels internetconsultatie van feedback te voorzien (in de praktijk komt dit neer op commentaar van juridisch experts). Nadat de internetconsultatie is afgerond zal de minister het voorstel hoogstwaarschijnlijk, inclusief eventuele aanpassingen, indienen bij de Tweede Kamer.

Advies

Mocht u naar aanleiding van dit wetsvoorstel vragen hebben, dan staan onze gespecialiseerde advocaten u graag te woord. Ook voor andere ondernemingsrechtelijke vragen bent u bij Fruytier Lawyers in Business aan het juiste adres. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken

Artikelen door Floris Krijt

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.