flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 30 december 2022

Optierechten aantrekkelijker voor start-ups en scale-ups

Voor start-ups en scale-ups zijn optierechten op aandelen een uitkomst. Al eerder schreven we over het vergemakkelijken van het uitbetalen van aandelenopties aan werknemers. Door werknemers een stuk van de taart te geven, kunnen de oprichters belangrijke krachten aan het bedrijf binden. Dit gaat dan niet direct ten koste van de liquiditeit van de onderneming. De Eerste Kamer heeft een wet aangenomen waardoor het moment van belastingheffing wordt aangepast aan deze praktijk. Dit moet de optieregeling aantrekkelijker maken voor start- en scale-ups.

Heffingsmoment verplaatst

In de huidige praktijk gebeurd de belastingheffing over de aandelenoptie pas op het moment dat de uitoefening plaatsvindt. De werknemer betaalt dan tot 49,5 procent over het verschil tussen aandeelwaarde en uitoefenprijs van de optie. Tegelijkertijd is het vaak nog niet mogelijk of toegestaan om de aandelen te verhandelen. Het resultaat is liquiditeitskrapte bij werknemers; niet zelden moeten werknemers tienduizenden euro’s aan de fiscus overmaken, zonder dat zij zelf daadwerkelijk een cent op de bank ontvangen naar aanleiding van deze uitoefening.
Om dit probleem het hoofd te bieden, heeft de wetgever het heffingsmoment nu aangepast. De medewerker mag nu kiezen. Naast het moment van uitoefenen, kan ook het afrekenen plaatsvinden op het moment dat de aandelen geschikt zijn voor het verhandelen. De belastingdienst klopt dus pas aan de deur zodra het geld er ook is.
Overigens geldt het wetsvoorstel niet alleen voor start- en scale-ups, maar voor alle bedrijven.

Uitstel maakt geen afstel

Het uitstellen van de belastingbetaling komt wel tegen een prijs. Als de koers tussen het moment van uitoefenen en verkoop stijgt, wordt ook over deze waardegroei belasting geheven alsof er sprake is van loon. In de meeste gevallen zal dit niet zo zijn als direct met de fiscus wordt afgerekend op het moment van uitoefenen. Dan is het forfaitaire rendement van box 3 van toepassing.

Natuurlijk geldt ook het tegenovergestelde. Daalt de waardering van de onderneming, dan is het gunstiger om het moment van belastingheffing uit te stellen. De belastingdienst draagt dan tot de helft van het waardeverlies.

Opties niet voor iedereen geschikt

Naast opties zijn er verscheidene andere manieren om belangrijke werknemers voor langere termijn te binden. Voorbeelden zijn: bonussen, opties op certificaten of aandelen, winstrechten of winstbewijzen, certificaten en tot slot aandelen.

De praktijk leert dat een lange termijn beloning voor veel werknemers en ondernemers prettig werkt. Echter komt ook naar boven dat het op maat maken van zo’n beloningsplan vereist is. Vaak spelen liquiditeit, het aantal werknemers dat zo’n lange termijn beloning krijgt, de duur van het beloningsplan en de branche waarin de onderneming zich bevindt een belangrijke rol. Het niet in acht nemen van zulke factoren kan ertoe leiden dat de lange termijn beloning niet het effect heeft zoals beoogd.

Onze specialisten staan u graag te woord indien u overweegt om opties uit te geven, of op een andere methode werknemers langdurig wenst te binden.

Artikelen door Hugo Roelink

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.