flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 28 november 2022

De lichten aanhouden, het energieplafond & de TEK-regeling

De Russische invasie van Oekraïne heeft de internationale verhoudingen ongekend op scherp gezet. Het westen straft Rusland voor haar agressie door haar sancties op te leggen en de economische banden in rap tempo af te bouwen.

De onrust heeft belangrijke veranderingen voor de wereldeconomie. Als ondernemer is het noodzakelijk wakker te blijven. Wat in het verleden nog goed rendeerde kan door de gewijzigde omstandigheden enorme verliezen opleveren en vice versa. In dit artikel geef ik een korte toelichting op wat er veranderd is op het gebied van energiekosten.

Overheidsingrijpen

Ook in ons land heeft dit grote gevolgen gehad voor prijzen. In 2022 zijn de kosten voor energie enorm gestegen, voor sommigen zelfs verveelvoudigd. Zozeer zijn de prijzen gestegen dat het voor een groot aantal ondernemers niet meer rendabel was om open te blijven.

De prijsontwikkeling dreigde het maatschappelijk verkeer te verstoren. Vandaar dat de overheid heeft gekozen om in te grijpen op een ongekende wijze. De omvang van deze steunmaatregelen is nu nog niet met zekerheid vast te stellen, maar wel is zeker dat het om grote bedragen zal gaan. Aanspraak maken waarop je recht hebt is daarom van levensbelang voor wat er over zal blijven onderaan de streep.

Prijsplafond

Voor kleine verbruikers gaat er in 2022 een prijsplafond gelden. Veel mensen weten niet dat dit naast voor huishoudens ook voor ondernemingen met een aansluiting voor kleinverbruikers zal worden ingevoerd. De maximumprijs voor de eerste 1.200 van kubieke meter aardgas zal € 1,45/m3 worden en voor de eerste 2.900 kilowattuur 40 cent/kWh. Je hoeft zelf geen beroep te doen op de regeling.

Voor veel kleinere ondernemers, zoals voor winkels en kleine restaurants zal deze maatregel voldoende soelaas bieden. Toch blijft besparen en opletten op de prijzen van jouw leverancier van belang, al het verbruik boven het plafond zal je ‘gewoon’ moeten afrekenen.

De TEK-subsidie

Voor een groter deel van ondernemers, ook in het MKB is het prijsplafond echter niet geldig, omdat zij een aansluiting voor grootverbruikers hebben. Voor MKB-bedrijven waarvoor energiekosten een niet onbelangrijk deel van de omzet beslaan is de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling aangekondigd.

Deze regeling is voor bedrijven die voldoen van de EU definitie van MKB en die energiekosten hebben ≥ 7% van hun omzet. Deze subsidie moet wel worden aangevraagd. Na toekenning zal de staat achteraf 50% van de kosten vergoeden voor zover er prijzen gelden boven de drempelprijzen van € 1,19 per m3 gas en 95 cent per kWh elektriciteit.

De subsidie is gemaximeerd op € 160.000,- en zal naar verwachting per april 2023 in werking treden. De voorwaarden voor toekenning zijn op moment van schrijven nog niet definitief vastgesteld.

Let op bij naheffing

Door de stijging in de prijzen van energie is het, naast bewustzijn van overheidssteun, noodzakelijk geworden om de jaarnota goed te bestuderen. Zeker wanneer u een tijdje de standen niet heeft doorgegeven. Of als er om een andere reden aan u een naheffing wordt opgelegd moet u nauwgezet lezen. Ook als u huurt, of juist verhuurt, en de energiekosten onderdeel zijn van de huurovereenkomst is er extra aandacht vereist in deze tijd.

Het komt in voor dat energieleveranciers bij het opleggen van naheffingen niet zorgvuldig te werk gaan. Een vaker gezien voorbeeld is dat het hele verbruik in rekening wordt gebracht tegen de tarieven van nu, terwijl het verbruik over de afgelopen jaren heeft plaatsgehad. Bezwaar maken op dit punt kan soms al duizenden euro’s schelen. Een extra kritische blik loont dus zeker.

Bel ons!

Zijn de gestegen kosten van energie ook voor uw bedrijf een uitdaging? Wilt u advies over hoe u het beste uw onderneming door deze tumultueuze tijd heen kunt loodsen? Bel dan nu met een van onze ervaren advocaten. Zij staan u dan vrijblijvend te woord, om samen te bezien of wij iets voor u kunnen betekenen.

Artikelen door Joël de Bruijn

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.