flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 13 maart 2019

Update #3 Rentederivaten

Er zijn nieuwe ontwikkelingen inzake compensatie van schade door aankoop rentederivaten.

Banken hebben aan bijna 17.000 mkb’ers compensatie of volledig voorschot aangeboden

Per peildatum 31 december 2018 zijn vier banken klaar met het versturen van een aanbod aan gedupeerde mkb’ers. Een bank heeft aangegeven dat de laatste aanbodbrieven nog vóór het einde van Q1 2019 worden verstuurd. De andere bank die nog niet klaar is, heeft alle klanten die in 2018 geen aanbodbrief hebben ontvangen, een volledig voorschot aangeboden. In totaal zijn 16.964 van de 18.953 mkb’ers die in aanmerking komen voor herstel, op de hoogte gebracht van het compensatiebedrag waarop ze minimaal kunnen rekenen. Aan 15.197 mkb’ers is €860 miljoen aan compensatie of voorschotten uitgekeerd. Zie ook onze vorige publicatie over dit onderwerp

Dit blijkt uit de vierde voortgangsrapportage over het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK) van de Autoriteit Financiële markten (AFM), die door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer werd gestuurd.

4 van de 6 banken klaar

Van de zes banken die zijn aangesloten bij het UHK hebben vier banken aan al hun klanten een aanbod gedaan. In de tussentijdse rapportage van november 2018 waren dat er nog drie.

€860 miljoen aan compensatie of voorschot uitgekeerd aan ondernemers

In totaal komen bijna 19.000 mkb’ers in aanmerking voor herstel. Per 31 december 2018 is bij ongeveer 17.000 mkb’ers een compensatiebedrag bekend. Er is inmiddels aan 15.197 mkb’ers voor €860 miljoen uitgekeerd in de vorm van compensatie of voorschot. De bedragen die in de vorm van een voorschot zijn uitgekeerd worden definitief zodra het aanbod dat volgt wordt geaccepteerd. Als de ondernemer het aanbod niet accepteert, moet het voorschot aan de bank worden terugbetaald. Mkb’ers hebben twaalf weken de tijd om het aanbod van hun bank te accepteren. Eind 2018 hebben 8.001 mkb’ers dat gedaan. Een groot aantal klanten heeft nog tijd om te reageren. Er zijn in totaal 110 klanten die het aanbod hebben afgewezen.

Volgende voortgangsrapportage over compensatie mbt rentederivaten in juni 2019

Nog voor de zomer publiceert de AFM een vijfde voortgangsrapportage over de periode tot en met mei 2019. De AFM heeft de twee banken die nog niet klaar zijn met het versturen van alle aanbodbrieven erop gewezen dat zij hun klanten actief moeten blijven informeren en de actuele stand van zaken op hun website moeten houden. Wij houden ondertussen de ontwikkelingen met betrekking tot het Herstelkader vanzelfsprekend voor u in de gaten.

In het verleden zijn de wettelijke eisen niet voldoende nageleefd door banken omtrent de advisering over rentederivaten aan niet-professionele partijen. In veel gevallen bleek dat mkb’ers onvoldoende werden geïnformeerd over de werking van rentederivaten en over de voor- en nadelen van zo’n rentederivaat voor de mkb’er. Het UHK beoogt om op eenvoudige en snelle wijze een doeltreffende oplossing te bieden voor de mkb’ers die in het verleden een rentederivaat hebben afgesloten.

Neem contact op

Heeft u als ondernemer vragen over rentederivaten? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Een van de advocaten van Fruytier Lawyers in Business staat u graag te woord.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.