flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 13 maart 2019

Lidl vs Grolsch: Lidl wint

Zeer recentelijk heeft de rechtbank Rotterdam Lidl gelijk gegeven in de door Grolsch aangespannen rechtszaak over het eind oktober 2018 door Lidl op de markt gebrachte bier met de naam Kordaat.

Kornuit bier van Grolsch beschermd door merkrecht

Grolsch verkoopt al sinds 2013 een pils onder de naam Kornuit. Grolsch vond dat Lidl inbreuk maakte op haar woord- en beeldmerk Kornuit omdat Kornuit en Kordaat dusdanig sterk overeenstemmen dat er verwarringsgevaar wordt veroorzaakt en er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de Kornuit merken. De rechter was het hier niet mee eens.

Verwarringsgevaar met Kordaat bier van Lidl?

Om een inbreuk op merkenrecht te kunnen aannemen moet er sprake zijn van overeenstemming tussen het merk en het andere teken. Volgens vaste rechtspraak dient de mate van overeenstemming te worden beoordeeld aan de hand van de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen het merk in het teken.

Begripsmatige gelijkenis

Wat betreft de begripsmatige verschillen stelt Grolsch dat het (relevante) publiek niet bekend is met de betekenis van de woorden Kordaat en Kornuit, onder meer nu het woord Kornuit feitelijk niet meer wordt gebruikt. Lidl stelt dat de overgrote meerderheid van het grote publiek de betekenis van beide woorden kent. Omdat er geen marktonderzoeksrapport ligt zegt de rechter hierover geen conclusie te kunnen trekken.

Auditieve gelijkenis

De rechter is het eens met Lidl dat er een beperkte gelijkenis is: beide merken beginnen met ”Kor” en eindigen op een “t”, maar de klemtoon ligt bij allebei op de tweede lettergreep en de klanken van lettergrepen zijn volkomen verschillend.

Visuele gelijkenis

Wat betreft de visuele overeenstemming tussen Kordaat in Kornuit is de rechter van oordeel dat die gering is doordat de lettercombinaties “nui” en “daa” nogal van elkaar verschillen.

Conclusie: geen merkinbreuk

Vervolgens oordeelt de rechter dat de overeenstemming tussen het woord- en beeldmerk Kornuit van Grolsch en het door Lidl gevoerde woord- en beeldmerk Kordaat zo gering is dat niet kan worden geconcludeerd dat als gevolg van die geringe overeenstemming verwarring bij het relevante publiek kan ontstaan. Ook oordeelt de rechter dat het publiek geen verband zal leggen tussen Kordaat een Kornuit.

Wil Grolsch voorkomen dat de consument het hoogstwaarschijnlijk goedkopere Kordaat bier van Lidl (dat overigens wordt gebrouwen door Bavaria) koopt in plaats van Kornuit bier van Grolsch), dan zal zij zich (ook) met kwaliteit en smaak dienen te onderscheiden. Daar slaagt zij mijn inziens niet in: ik heb een smaakproef gedaan en vond Kordaat bier van de Lidl beter van smaak dan Kornuit van Grolsch.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de bescherming van uw producten door middel van merkrechten, modelrechten en auteursrechten? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Artikelen door Mignon de Vries

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.