flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 20 maart 2019

Mag een leverancier een hoge naheffing over gas en elektra sturen?

Wat zou u doen als u plotseling wordt geconfronteerd met een enorme naheffing van uw energieleverancier? Op dat moment wilt u snel antwoord op een groot aantal vragen. Mag uw leverancier dit überhaupt wel doen, u heeft toch eerder gewoon per jaar afgerekend? Waar kunt u terecht met uw klacht? Hoe zit het met verjaring van naheffingen over perioden die jaren terug liggen? En hoe beschermt de wetgever de consument, de David tegen de leverancier, de Goliath in een dergelijke situatie?

In deze blog beantwoorden wij op een zo beknopt mogelijke wijze deze vragen, echter is een kanttekening van tevoren gepast. Ook in geval van een naheffing van een energieleverancier zijn het de specifieke omstandigheden van het geval die de concrete invulling van uw zaak zullen bepalen.

Te weinig betaald?

Bij de levering van gas en elektriciteit door een stroomleverancier krijgt iedereen elk jaar een verzoek om de meterstanden door te geven. Dit verzoek wordt gedaan door de leverancier om het mogelijk te maken om een accurate rekening voor u op te stellen. De leverancier weet immers niet hoeveel gas of stroom u daadwerkelijk heeft verbruikt.

Dat betekent dat als u de meterstanden niet aan de leverancier doorgeeft, zij uw verbruik zullen moeten inschatten. U betaalt dan aan het einde van het jaar niet voor de elektriciteit of warmte die u heeft verbruikt, maar slechts op basis van die schatting. In de praktijk gebeurt het wel eens dat er meerdere jaren achter elkaar geen meterstanden worden doorgegeven.

Een nadeel aan deze werkwijze is dat de leverancier uiteindelijk wel recht heeft op betaling van uw daadwerkelijke verbruik. Als later dus blijkt dat u (veel) meer heeft verbruikt dan de leverancier heeft ingeschat dan kan dit daarom leiden tot een fikse naheffing waar u geen rekening mee heeft gehouden.

Geschillencommissie Energie (zakelijk)

Als u het niet eens bent met een naheffing of als u een ander conflict heeft met uw energieleverancier dan kunt u natuurlijk altijd naar de rechter stappen. Belangrijk is echter te bedenken dat een rechtszaak veel tijd in beslag kan nemen en tevens veel geld kan kosten.

Daarom is het goed om als consument in een dergelijk geval te overwegen om in plaats daarvan het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Energie. Als ondernemer kunt u terecht bij de Geschillencommissie Energie Zakelijk. Deze commissies hebben de relevante expertise in huis om snel op uw geschil te kunnen beslissen en zijn bovendien goedkoper dan de rechter.

Verjaring van de vordering

De wet voorziet in het algemeen in de verjaring van de vorderingen van contractuele betalingen na een periode van vijf jaren na het voor het eerst opeisbaar worden van die vorderingen. Voor consumentenkoop, waar het in het geval van energielevering om gaat, geldt daarentegen een verjaringstermijn van twee jaar.

Bij het bepalen van het aanvangspunt van de verjaring is het wel de vraag wanneer de vordering waarop een bepaalde naheffing betrekking heeft voor het eerst opeisbaar is geworden. Men zou kunnen stellen dat dit voor het eerst gebeurt nadat die naheffing is verzonden. Dit zou echter tot het resultaat leiden dat een naheffing in feite zelden verjaard zal zijn, zelfs als die gaat over verbruik van 10 jaar geleden! In de ogen van velen zou dat onredelijk zijn.

Methode Vink

Om het aanvangsmoment van de verjaringstermijn wel op een redelijk moment te stellen heeft de voornoemde Geschillencommissie Energie de zogeheten ‘methode Vink’ ontwikkeld. Ook rechters hebben in het verleden aansluiting gezocht bij de methode Vink.

De methode Vink neemt bij de uitwerking van de verjaringstermijn in geval van een naheffing de zorgplicht van de leverancier jegens de consument tot uitgangspunt. Dat heeft tot gevolg dat indien over een periode van langer dan twee jaren geen meterstanden zijn opgenomen, de eventuele afwijkingen ouder dan twee jaar door de commissie niet meer aan de consument worden toegerekend.

Bijstand door een juridisch dienstverlener

Duidelijk is dat in de wet de consument wordt beschermd tegen onredelijke naheffingen. Zelfs zakelijke gebruikers genieten een bepaalde, wél beperktere, bescherming in de vorm van de algemene verjaringstermijn. Het kan dus lonen om uw rechtspositie in het concrete geval te laten onderzoeken door een juridisch dienstverlener.

Bent u, als zakelijk gebruiker (of als consument), recentelijk geconfronteerd met een grote naheffing van uw energieleverancier en wilt u weten of er iets is wat u hier aan kunt doen? Neem dan direct contact op via mail, telefoon of het contactformulier voor meer informatie.

Artikelen door Joël de Bruijn

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.