flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 5 april 2019

Nieuwe, verkorte civiele procedure!

Verkorte procedure bij Rechtbank Amsterdam

Per juni 2019 start de Rechtbank Amsterdam, team Handelszaken, met een nieuwe vorm van procederen; de verkorte procedure. Deze procedure is een mengeling van een kort geding en de traditionele bodemprocedure.

Mondeling vonnis

Als partijen tijdens de zitting geen schikking weten te treffen, dan wordt er gestreefd door de rechter naar het doen van een mondelinge uitspraak. In sommige gevallen is dat toch niet mogelijk en dan wordt er binnen 4 weken een schriftelijk vonnis gewezen.

Spoedeisend belang niet vereist

Wellicht is het u bekend, dat een kortgedingprocedure een spoedeisend belang vereist. Bij de verkorte procedure is spoedeisendheid geen vereiste. Deze vorm van procederen leent zich voor “gewone” bodemzaken die geen uitgebreide getuigenverhoren of deskundigenonderzoek vereisen. Vooralsnog staat de verkorte procedure alleen open, als beide partijen het eens zijn over deze wijze van procederen.

Korte planningstermijn

In gewone bodemzaken moet u na het uitbrengen van een dagvaarding vaak wel 4 tot 6 maanden wachten voordat er eindelijk een mondelinge behandeling voor de rechter plaatsvindt. De verkorte procedure wordt na ontvangst door de rechtbank van een concept-dagvaarding op een zo kort mogelijke termijn ingepland voor zitting. Het verweer van de gedaagde tegen de vordering van de eisende partij dient uiterlijk twee weken voor de zitting in het bezit te zijn van de rechtbank en eisende partij.
Voor beide partijen kan de verkorte procedure een mooi alternatief voor de reguliere procedure zijn. Niet alleen vanuit een financieel oogpunt, maar ook verkeren partijen niet lang in onzekerheid over het geschil dat hen bezighoudt, zodat iedereen snel weet waar hij of zij aan toe is.

Heeft u vragen over deze nieuwe vorm van procederen?

Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.