flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 25 juli 2018

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de Autoriteit Financiële Markten een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen van compensatie voor afnemers van deze renteswaps. Aanleiding daarvoor was het eind 2017 door de AFM gepresenteerde Herstelkader Rentederivaten. Uit een eerdere update bleek al dat de banken vertraging hadden opgelopen bij het aanbieden van compensatievoorstellen aan de afnemers van de renteswaps. Twee banken zijn gereed met de uitvoering van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB (UHK) en twee banken verwachten al hun klanten voor het einde van het jaar een compensatievoorstel te sturen.

De twee banken met de meeste klantdossiers hebben verdere vertraging opgelopen en kijken naar oplossingen om te versnellen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onder strikte voorwaarden ingestemd met één versnelling en kijkt naar andere mogelijkheden die de banken aandragen. De zes betrokken banken hebben voor €719 miljoen aan voorschotten aangeboden aan mkb’ers, bijna de helft van de voorziening die zij hebben getroffen.

Verschillende snelheden in uitvoering UHK

Van de zes banken die zijn aangesloten bij het UHK, verstuurden twee banken hun aanbodbrieven in 2017. Eén bank denkt in september gereed te zijn. Een vierde bank verwacht uiterlijk eind 2018 alle aanbodbrieven uit te sturen. De twee banken met de meeste klantdossiers zeggen een belangrijk deel van hun mkb-klanten voor het einde van het jaar een aanbod te kunnen doen. Op basis van de huidige planning halen zij de door henzelf gecommuniceerde datum van eind 2018 echter niet voor alle klantdossiers. Dit betekent dat het geduld van een aantal mkb’ers op de proef blijft gesteld. Daar staat tegenover dat op grote schaal voorschotten zijn uitgekeerd en het merendeel van de ondernemers het aanbod accepteert.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.