flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 29 april 2014

Naderend faillissement? Gecontroleerd reorganiseren middels een pre-pack

Wij krijgen vaak de vraag op welke wijze een onderneming kan worden gesaneerd terwijl er wel controle blijft over het proces. Een nieuwe vorm van saneren (overgewaaid uit het Angelsaksische recht) maakt het mogelijk voor een onderneming om deze controle te houden. Dit is de zogenaamde pre-pack methode.

Pre-packmethode

Bij de pre-packmethode wordt van tevoren in overleg met de rechtbank een advocaat aangesteld die in geval van faillissement tot curator zal worden benoemd. Een pre-pack is een vooraf voorbereide activatransactie uit het faillissement, waarbij de onzekerheid wordt weggenomen wat een curator (na te zijn aangesteld) gaat doen.

Nadelen van een faillissement:

 • Waardeverlies van activa
 • Weglopende klanten
 • Negatieve publiciteit
 • Weglopend personeel
 • Onzekerheid over de persoon en kwaliteiten van de curator

Een van de belangrijkste reden voor een pre-pack is dan ook het voorkomen van waardeverlies en het behoud van continuïteit.

Werkwijze

 • De Stille bewindvoerder wordt aangevraagd bij de Rechtbank;
 • De periode waarbinnen het werk moet zijn verricht verschilt per rechtbank;
 • De voorwaarden waaronder de benoeming plaatsvindt en de werkwijze verschillen ook per rechtbank;
 • Met de belangrijkste partijen wordt door de Stille bewindvoerder (in stilte) gesproken en afhankelijk van het soort onderneming kan er zelfs gewerkt worden met een zogenaamd Bid-book.

De pre-pack is alleen zinvol als de onderneming (althans het door te zetten onderdeel) op zichzelf levensvatbaar is en er financiering beschikbaar is om de ondernemingsactiviteiten na een faillissement voort te zetten.

Stille bewindvoerder

De doorstart en de onderhandelingen zijn en blijven de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vennootschap, daarbij ondersteund door haar adviseurs. In de praktijk echter is de rol van de Stille bewindvoerder wel groot. Hij beoordeelt de voorliggende voorstellen en geeft advies aan de Rechtbank over de voorliggende transactie. Hij doet ook een onderzoek naar de onderliggende waarde van de activa en zal zich ook een mening moeten vormen over de koper.

De stille bewindvoerder beoordeelt aldus de diverse biedingen en bereidt zich voor op het faillissement dat normaal gesproken zal volgen. Hij laat zich (binnen de beperkte beschikbare tijd) zo goed mogelijk informeren over de gang van zaken binnen de onderneming.

De pre-pack mag niet gebruikt worden voor de omzeiling van ontslagbescherming van werknemers.

Nadat met de koper tot overeenstemming is gekomen zal het definitieve bod worden voorgelegd aan de Rechtbank (de rechter commissaris) en na zijn goedkeuring wordt het faillissement aangevraagd. Direct daarop volgend kan de transactie worden gedaan met de alsdan benoemde curator.

Voordelen van een pre-pack

Voordelen van de pre-pack boven een traditionele doorstart in faillissement:

 • Meer controle over het proces
 • Realiseren van een betere prijs voor de activa
 • De ondernemingsactiviteiten komen niet of nauwelijks stil te liggen
 • Minder onzekerheid voor personeel en klanten
 • Minder kapitaalvernietiging
 • Stille bewindvoerders zijn altijd ervaren curatoren

Meer weten over dit onderwerp?

Alhoewel de  pre-pack  relatief nieuw is en er nog weinig (wettelijk) is geregeld heeft Fruytier Lawyers in Business al een groot aantal pre-packs succesvol afgerond. Neem direct contact op met onze specialisten. Bellen kan natuurlijk ook 020 – 52 10 130.

Artikelen door Marcel Fruytier

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.