flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 1 augustus 2023

M&A grondbeginselen | Tips voor een succesvolle closing

De koper heeft zijn due diligence gedaan en u de uwe. De voorwaarden van de transactie zijn in grote lijnen overeengekomen. U bent zo ver gekomen; wat kan er misgaan? De koopovereenkomst en de bijlagen worden effectief en bindend na ondertekening. Echter wordt het juridische eigendom van het bedrijf pas overgedragen bij de “closing”. Een perfecte closing bestaat niet, maar we kunnen wel in de buurt komen. Dit artikel gaat in op een aantal risico’s in de laatste fasen van een transactie. Daarnaast geven we ook tips voor kopers en verkopers hoe zij deze risico’s zo goed mogelijk kunnen voorkomen of beperken.

De onderwerpen kunnen verschillen wanneer het gaat om een activa-passiva transactie of een aandelentransactie.

Verwacht problemen op het laatste moment

De verkoop of aankoop van een onderneming verloopt nooit zo soepel als verwacht. Problemen blijven vaak bestaan, zelfs na de closing. Daarom is het beter dat de verkoper en de koper een uitstekende werkrelatie onderhouden. Op die manier kunnen ze gemakkelijk samenwerken om dergelijke problemen op te lossen.

Belangrijk is om het overzicht te houden en in kaart te brengen wat er moet gebeuren, wanneer dat moet gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk is. Wij adviseren hiervoor een transactiechecklist bij te houden zodat u deze kan delen met alle betrokken partijen.

Voor de closing

Hier volgt een overzicht van essentiële acties die zowel de koper als de verkoper vóór de closing moeten ondernemen:

 • Koopprijs: De partijen moeten het zo vroeg mogelijk in het proces eens worden over de berekening en betaling van de koopprijs. Dit is belangrijk om vertragingen door onenigheid over de te betalen koopprijs te voorkomen.
 • Onderhanden werk (WIP) berekenen: De partijen moeten een overzicht opstellen om de WIP te berekenen. Zo kan er bij de closing een verrekening plaatsvinden van deze post.
 • Voorlopige inspectie materieel en inventaris inspecteren: De partijen moeten het materiaal en inventaris ruim voor de closing inspecteren om verrassingen op het laatste moment te voorkomen en indien nodig de verkoper voldoende tijd te geven om reparaties of vervangingen uit te laten voeren.
 • Status onderneming van de verkoper: De verkoper moet de status van zijn bedrijf controleren. De verkoper dient er namelijk zeker van te zijn dat de transactie kan worden aangegaan. Er kan geen closing zijn indien verkoper bijvoorbeeld failliet is verklaard of niet de juiste interne goedkeuringen heeft verkregen waardoor de closing aanzienlijke vertraging op kan lopen.
 • Belastingen: De partijen moeten er zorg voor dragen dat alle belastingen zijn betaald of dat er een betaling zal plaatsvinden tot de closing.
 • Contracten met derden: Wanneer er essentiële contracten worden overgedragen of in het geval van een aandelentransactie wanneer contracten een ‘change of control’ bepaling bevatten, dan is het raadzaam zo vroeg mogelijk in het proces contact op te nemen met de wederpartij om mogelijke verrassingen te voorkomen.

Dagen voor de closing

De verkoper en koper moeten enkele dagen voor de closing het volgende doen:

 • Definitieve inventarisatie: Als het bedrijf een aanzienlijke hoeveelheid inventaris heeft, moet op de dag voor de closing een inventarisatietelling worden uitgevoerd door zowel de koper als de verkoper, of kan een inventarisatiedienst worden ingehuurd om de telling uit te voeren.
 • Definitieve controle: De koper en verkoper moeten een laatste controle van het bedrijf uitvoeren en ervoor zorgen dat er geen verrassingen zijn bij de closing.
 • Overmaken koopprijs: Vaak spreken ze af dat de koopprijs een of meerdere dagen voor de closing op de kwaliteitsrekening van de notaris moet staan. De notaris zal na het verlijden van de akte van levering de koopprijs overmaken naar verkoper.

Ondertekening koopovereenkomst en de officiële closing

Ondertekening van de koopovereenkomst kan voor of tijdens de overdracht plaatsvinden. De koopovereenkomst en de bijlagen worden effectief en bindend na ondertekening. Echter wordt het juridische eigendom van het bedrijf pas overgedragen bij de “closing”.

De “closing” vindt plaats wanneer:

 1. Aan alle voorwaarden is voldaan (bijvoorbeeld bepaalde goedkeuringen zijn verkregen).
 2. De koper de betaling overmaakt aan de notaris of aan de verkoper.
 3. De documenten voor levering zijn getekend (bijvoorbeeld de notariële akte bij overdracht van aandelen en onroerend goed).

Vaak zullen de koop en de closing op dezelfde dag plaatsvinden. Echter is het ook mogelijk dat hier enkele dagen of zelfs weken tussen zitten.

De partijen kunnen de closing virtueel doen of op de closing datum rond de tafel gaan zitten. De meeste closingen vinden tegenwoordig virtueel plaats. In deze situatie worden de closing documenten naar de partijen gestuurd voor handtekeningen en vervolgens met de notaris gedeeld.

Na de closing

Na de closing zijn de volgende onderwerpen van belang:

 • Bijeenkomst werknemers: De koper en de verkoper moeten bijeenkomen om de werknemers te informeren over de verandering van eigenaar. De richtlijnen voor het informeren van werknemers lopen sterk uiteen en draaien grotendeels om de dynamiek van de huidige relatie van de verkoper met werknemers.
 • Debiteuren: De koper en de verkoper spreken af hoe om te gaan met betalingen die na de closing worden betaald. Wanneer vorderingen op debiteuren worden overgedragen, moet de verkoper een zekere tijd de bankrekening openhouden, zodat hij na de closing binnengekomen betalingen nog kan innen en doorbetalen aan de koper.
 • Draag belangrijke activa over: De verkoper dient de koper bij het afsluiten het volgende te verstrekken: Toegangscodes voor computers, kluiscombinaties en alarmcodes, sleutels van archiefkasten, gebouwen en voertuigen, gebruikershandleidingen, instructieboeken en informatie over eventuele garanties.
 • Overdracht van contracten met derden: Wanneer er contracten worden overgedragen dient hiervan mededeling te worden gedaan en dient de wederpartij hiermee in te stemmen. Dit ziet bijvoorbeeld op contracten met leveranciers, klanten, telefoonproviders, nutsvoorzieningnen, softwarecontracten etc.
 • Overdracht van relaties met belangrijke klanten, verkopers en andere relaties: De koper en de verkoper kunnen na de closing gezamenlijk alle belangrijke relaties ontmoeten en hen verzekeren dat de overgang een soepel, naadloos proces zal zijn.
 • Overdracht van websites, domeinnamen, telefoonnummers en andere activaoverdrachten: De koper en verkoper moeten samenwerken om alle intellectuele eigendomsrechten over te dragen en de registratie hiervan op naam van de koper te zetten.

Vragen?

Heeft u vragen? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Koen Boonekamp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.