flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 13 februari 2023

M&A | De term sheet

Bij een overname komt het regelmatig voor dat partijen tientallen uren en duizenden euro’s aan adviseurskosten besteden. Zij zijn het dan niet eens geworden over de basisvoorwaarden en de structuur van een transactie. Of bijvoorbeeld dat partijen op een later moment in het proces toch van mening (gaan) verschillen. Om deze problematiek te voorkomen kan een term sheet uitkomst bieden.

Men gebruikt een term sheet om de onderhandelingen te starten door de partijen in staat te stellen zich te concentreren op de belangrijkste voorwaarden van een transactie, voordat de opstelling van een gedetailleerde intentieverklaring of koopovereenkomst plaatsvindt.

De term sheet is een korte opsomming van de belangrijkste punten van de transactie. Te denken valt aan de verkoopprijs, de financieringsvoorwaarden, de omvang (en duur) van het due diligence-onderzoek, het concurrentiebeding, onvoorziene omstandigheden en andere essentiële voorwaarden.

Gebruik de term sheet alleen voor discussiedoeleinden. Zo kunt u zich concentreren op het structureren van de belangrijkste elementen van de deal. En dat zonder dat u zich moet bekommeren om de taal die nodig is om die voorwaarden te documenteren. Als u het eens kunt worden over de term sheet, kunt u overgaan tot het opstellen van een gedetailleerde intentieverklaring of een definitieve koopovereenkomst.

Wees er wel van bewust dat er duidelijke afspraken moeten komen wanneer de koopovereenkomst tot stand komt. Vaak wordt in de term sheet een voorbehoud gemaakt dat de koopovereenkomst pas tot stand komt wanneer dit in een getekende schriftelijke koopovereenkomst is vastgelegd.

U wilt het in ieder geval eens worden over de volgende basisvoorwaarden van de transactie:

  • Verkoopprijs
  • Financieringsvoorwaarden
  • Omvang en duur van het due diligence-onderzoek
  • Concurrentiebeding
  • Exclusiviteit
  • Eventuele onvoorziene omstandigheden

Daarnaast moet men per transactie kijken naar elementen die essentieel zijn. Zo zal er bij een overname waar na de transactie meerdere aandeelhouders zijn ook op hoofdlijnen overeenstemming bereikt worden over de aandeelhoudersovereenkomst en in het geval een bestuurder aanblijft of wordt benoemd over de arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst.

Het heeft geen zin om een lange koopovereenkomst op te stellen als u het niet eens kunt worden over de bovengenoemde basisvoorwaarden. Wij zien regelmatig dat (ver)kopers (te) snel aan het opstellen van een koopovereenkomst beginnen voordat overeenstemming is bereikt over de essentiële punten.

Een term sheet kan zo eenvoudig zijn als een enkele pagina met uw akkoord over de basisvoorwaarden. Naarmate de transactie ingewikkelder wordt is het aan te raden hier meer aandacht aan te besteden.

Wenst u hulp bij het opstellen, uitonderhandelen of controleren van een term sheet? Of heeft u hier een geschil over?

Regelmatig adviseren onze specialisten over fusie- en overnametrajecten. Met onze kennis kunnen wij u goed en gericht adviseren om mogelijke valkuilen te vermijden. U kunt ons bereiken via mail, telefoon of via het contactformulier onderaan deze pagina.

Artikelen door Koen Boonekamp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.