flib 50 jaar

Noël Ellens

Noël Ellens (of counsel) is met een onderbreking van vijf jaar sinds 1988 aan ons kantoor verbonden. Hij heeft een brede loopbaan als advocaat achter de rug. Aanvankelijk gespecialiseerd in de strafrechtpraktijk, is hij later overgestapt naar het ondernemingsrecht. Naast vennootschapsrechtelijke zaken, waaronder met name bestuurdersaansprakelijkheid, heeft hij een jarenlange ervaring opgebouwd in het arbeidsrecht (reorganisatie en ontslag).

Noël is in 1984 afgestudeerd aan de RUG (Rijksuniversiteit te Groningen) hoofdrichtingen privaatrecht en sociaal-economisch recht. Hij heeft zich ook gespecialiseerd in het bestuursrecht; Noël heeft in 2007 een masteropleiding omgevingsrecht aan de UVA gevolgd. Het omgevingsrecht bestaat vooral uit ruimtelijk ordeningsrecht en milieurecht. Het is een snelgroeiend rechtsgebied, waar iedere ondernemer vroeg of laat mee te maken krijgt. Of dat nu in het kader is van de ruimtelijke ordening (bouw- of monumentenvergunningen, bestemmingsplannen, planschade), milieurecht (milieuvergunningen) of anderszins.

Noël in detail

Expertise:
Vastgoedrecht & Bestuursrecht
Telefoon direct:
+31(0) 205 210 130
Advocaat sinds:
1988
Talenkennis:
Nederlands. Frans en Engels goed, Duits redelijk
Opleiding:
Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Master omgevingsrecht UVA (2010)
Connect:
Linkedin: Linkedin
Stuur Noël een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.