flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 4 maart 2024

WHOA blijkt effectief middel, ook voor mkb

Eerder schreven wij al over de WHOA. Inmiddels heeft de rechtspraak rondom dit onderwerp zich (verder) ontwikkeld. Ook hebben belangenorganisaties hun licht laten schijnen over de praktische toepasbaarheid. In dit artikel zal advocaat Floris Krijt u informeren over de WHOA in verhouding tot het mkb.

WHOA?

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord is op 1 januari 2021 ingevoerd. De wet helpt bedrijven die nog levensvatbare activiteiten hebben, maar door hoge schulden failliet dreigen te gaan. De WHOA maakt het mogelijk om zonder instemming van alle schuldeisers toch tot een schuldregelingsakkoord te komen. Tot invoering van de wet kon dat alleen als alle schuldeisers instemden met de regeling. Het kwam dan ook vaak voor dat met het dwarsliggen van één schuldeiser, faillissement van het bedrijf werkelijkheid werd. Dat dwarsliggen kan worden tegengegaan met een WHOA-procedure die is vergelijken met een afdwingbare variant van het crediteurenakkoord.

Daarnaast kan de WHOA via het ‘liquidatie-akkoord’ uitkomst bieden aan bedrijven zonder toekomstperspectief. Kortom, de mogelijkheid om gecontroleerd te stoppen zonder faillissement. De ondernemer behoudt daarmee zeggenschap over zijn onderneming, want een curator ontbreekt. Met dit akkoord kan grote financiële schade voorkomen worden. Hoe het proces werkt, leggen we uit in dit artikel.

Geluiden vanuit de markt

VNO NCW meldde eerder dat uit onderzoek is gebleken dat inmiddels tientallen bedrijven door een WHOA-akkoord zijn gered. Wel maakte de ondernemersorganisatie een kanttekening. De kosten zouden te hoog zijn en de procedure te ingewikkeld. En daardoor niet de beste regeling voor het mkb.

Die bezwaren lijken niet meer of veel minder aan de orde te zijn. Uit de praktijk namelijk blijkt dat er momenteel al ca. 200 akkoorden zijn gesloten. Dat ontwikkelaars tools publiceren die het administratieve deel van een WHOA-traject helpen te vergemakkelijken lijkt aan die ontwikkeling bij te dragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het in kaart brengen van de (soms vele) schuldeisers.

Advies

Naast een WHOA-procedure zijn er nog andere mogelijkheden in geval van een dreigend faillissement, zoals het aanvragen van surceance van betaling Wij helpen u graag bij het in beeld brengen van uw mogelijkheden en de uitvoering daarvan. Neem gerust contact op met een van onze specialisten via de mail, per telefoon of ons contactformulier.

Artikelen door Floris Krijt

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.