flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 12 mei 2021

Dreigt u failliet te gaan? De WHOA kan u helpen.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden* heeft de faillietverklaring van Hof Filmproducties bekrachtigd. Het hof oordeelt dat Hof Filmprodukties al vanaf 2011 schulden heeft aan de EU en andere schuldeisers zoals de KRO-NCRV en CoBO. Een poging van Hof Filmproducties om een reeds bestaande schuld uit 2011 alsnog onder de nieuwe de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) te brengen is afgewezen. (*bron: ECLI:NL:GHARL:2021:4081).

De WHOA

De WHOA is op 1 januari 2021 ingevoerd. Deze wet helpt bedrijven die nog levensvatbare activiteiten hebben, maar door hoge schulden failliet dreigen te gaan. De WHOA maakt het mogelijk om zonder instemming van alle schuldeisers toch tot een akkoord te komen op een schuldregeling. Tot 1 januari 2021 konden partijen dit alleen als alle schuldeisers en aandeelhouders instemden met de schuldregeling. Het gevolg daarvan was dan ook dat bij dwarsligging van 1 schuldeiser of aandeelhouder, faillissement van het bedrijf aannemelijk was.

De WHOA kan door middel van een ‘liquidatie-akkoord’ ook uitkomst bieden voor bedrijven zonder verder toekomstperspectief. De WHOA biedt de mogelijkheid gecontroleerd te stoppen. Het bedrijf kan dan stoppen zonder faillissement. De ondernemer behoudt daarmee zeggenschap over zijn onderneming. Hierdoor kan grote financiële schade voorkomen worden. Je hebt dus niet te maken met een curator die je bedrijf overneemt.

Hoe gaat de WHOA in zijn werk?

De schuldenaar maakt afspraken met zijn schuldeisers en partijen leggen dit vast in een conceptakkoord. Vervolgens wordt over dit akkoord gestemd en de rechtbank bevestigt dan de voorgestelde schuldenregeling. Dankzij de WHOA kan dit dus ook zonder instemming van alle schuldeisers. Als de situatie zich voordoet waarin niet alle schuldeisers akkoord gaan wordt ook wel gesproken van een ‘dwangakkoord’. Schuldeisers moeten zich volgens deze wet houden aan de schuldenregeling. Zelfs als het afspraken betreft rondom kwijtschelding van schulden, gedeeltelijke afboeking of om uitstel van betaling.

De uitspraak

De rechtbank heeft op verzoek van de EU het Hof Filmprodukties failliet verklaard. Hof Filmprodukties is hiervan in hoger beroep gekomen om het faillissement alsnog te laten vernietigen. Hof Filmprodukties stelt dat zij door verzuim in de betekening rauwelijks failliet is verklaard en stelt dat zij nu geen aanspraak heeft kunnen maken op de WHOA. Hof Filmprodukties hoopte dat zij na vernietiging van faillietverklaring alsnog een beroep kon doen op de WHOA.

Het hof oordeelt dat Hof Filmprodukties’ stellingen niet kunnen leiden tot vernietiging van het faillissement en wel om de volgende redenen. De EU vordert al sinds 2011 een bedrag van € 638.000 van Hof Filmprodukties. Het hof is van mening dat het meer dan aannemelijk is dat Filmprodukties in de jaren hierna voldoende tijd en gelegenheid heeft gehad om een oplossing voor die schuld te zoeken. Het hof stelt dat Hof Filmprodukties niets heeft gedaan om deze schuld af te betalen. Ook heeft zij vorderingen van andere schuldeisers onbetaald gelaten.

Uit stukken blijkt ook niet dat Hof Filmprodukties bereidheid heeft getoond om over betaling van de schulden afspraken te maken met de EU. Het hof volgt de stelling van Hof Filmprodukties daarom ook niet dat zij succesvol gebruik had kunnen maken van een reorganisatie-akkoord op basis van de WHOA.
Hof Filmprodukties stelt dat zij jarenlang niets heeft gehoord en de faillissementsaanvraag als donderslag bij heldere hemel kwam. Het hof gaat hier niet in mee nu het voor Hof Filmprodukties duidelijk moest zijn dat geweest dat de EU (nog steeds) betaling van haar vordering wenste nadat in 2017 beslag gelegd is op hun pand.

Ten slotte blijkt uit verklaringen dat er al tien jaar geen activiteiten meer zijn. Het is daarom volgens het hof ook niet aannemelijk dat Hof Filmprodukties op een redelijk termijn over voldoende liquide middelen beschikt waarmee zij op korte termijn al haar schuldeisers kan afbetalen en de faillissementskosten kan voldoen.

Contact

De inhoud en inrichting van een akkoord moet voldoen aan voorschriften. Een advocaat kan de schuldenregeling aan de rechter voorleggen waarna rechter dit akkoord bevestigt. Zoekt u mogelijkheden om een faillissement te voorkomen? Neem vooral contact met ons op via +31(0) 205 210 130. Wij helpen u graag verder.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.