flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 9 juni 2021

Hervorming van de arbeidsmarkt: nul-urencontract verdwijnt en flexibeler vast contract

Werkgevers en vakbonden doen concrete aanbevelingen om de arbeidsmarkt eerlijker en wendbaarder te maken. De Sociaal Economische Raad (SER) presenteerde begin deze maand aan het kabinet een advies over toekomstige regels rond werk. Zekerheid voor mensen, wendbare economie en herstel van de samenleving luidt de titel. Het doel van dit advies met aanbevelingen is om te zorgen voor gelijke kansen op werk en meer inkomenszekerheid. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is het uitgangspunt en flexwerken moet worden ingeperkt om misbruik te voorkomen. De SER vindt dat flexwerk alleen gebruikt mag worden voor piekmomenten of vervanging maar niet om op arbeidsvoorwaarden te concurreren. Aan de andere kant moet het voor werkgevers dan wel aantrekkelijker worden om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te gaan.

De hoofdlijnen worden hier op een rij gezet:

  • Oproepcontracten en nulurencontracten worden afgeschaft en vervangen door een contract met een kwartaaluren norm waardoor inkomen voorspelbaarder wordt voor de werknemer.
  • De onderbrekingstermijn die tussen drie tijdelijke contracten met de duur van maximaal drie jaren mag zitten wordt afgeschaft. Drie jaar is drie jaar.
  • Zelfstandigen moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en verplicht gaan sparen voor hun pensioen zodat hun positie wordt versterkt.
  • Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door in te lassen dat elke werkende met een uurtarief onder € 30 á € 35 als werknemer wordt aangemerkt. Het is aan de opdrachtgever om te bewijzen dat dit niet zo is.
  • Flexibeler vast contract wordt gerealiseerd door het voor werkgevers mogelijk te maken tijdelijk de arbeidsduur voor alle werknemers met maximaal 20 procent te verlagen bij bedrijfseconomische omstandigheden die anders tot ontslag zouden leiden. Mits het loon volledig wordt doorbetaald. Deze extra loonkosten worden dan voor 75 procent gecompenseerd door een overheidsfonds. Zo kan de werkgever wendbaarder zijn bij in de toekomst.
  • Transitievergoeding kan worden vervangen door werk-naar-werk route in het geval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Dit wordt een keuze.
  • Re-integratieplichten voor de werkgever worden versoepeld. Blijkt na één jaar dat de zieke werknemer niet kan terugkeren in zijn functie, dan worden de verplichtingen van de werkgever aan het UWV of een verzekeraar overgedragen.
  • Uitzendwerk moet beter gereguleerd worden vindt de SER. Arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten moeten minstens gelijkwaardig zijn aan die van vaste werknemers bij de inlener. Om een betrouwbaar uitzendbureau te zijn moet certificering verplicht worden inclusief strenge handhaving.

Het SER rapport besteedt verder aandacht aan de gevolgen van de corona-crisis en de grote transities zoals de overgang naar een circulaire economie, digitale transitie, globalisering en vergrijzing. Het rapport kun je hier lezen.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen +31(0) 205 210 130.

Artikelen door Judy Sliepen

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.