Gepubliceerd op: 10 juli 2019

WhatsApp als bewijsmateriaal

Men “appt” zich dagelijks volkomen suf via WhatsApp. Even een kort berichtje naar je collega over de meeting van morgen of een appje aan je vriendin over jullie geplande vakantie. WhatsApp wordt door Nederlanders massaal gebruikt als communicatiemiddel.
Vroeger werd WhatsApp voornamelijk gebruikt voor privédoeleinden. Tegenwoordig wordt WhatsApp ook regelmatig in het zakelijke verkeer gebruikt. Bijvoorbeeld voor het doen van een prijsopgave, het afgeven van een kostenindicatie of het toezeggen van overnemen van een werkshift.

Kwalificeren WhatsApp-berichten als rechtsgeldig wettig bewijs?

Als er vervolgens discussie ontstaat naar aanleiding van afspraken gemaakt via WhatsApp, een van de partijen vervolgens een rechtszaak aanspant en in de procedure iets wil aantonen aan de hand van WhatsApp-berichten, dan hebben die berichten gewoon te gelden als wettig bewijsmateriaal vergelijkbaar aan e-mails. Het is vervolgens aan de rechter voorbehouden om te oordelen of het bewijsmateriaal ook overtuigend is ten aanzien van de stellingen die worden aangevoerd.

Toch is er één groot verschil tussen WhatsApp en e-mail: bij WhatsApp kan worden aangetoond dat de ontvanger een bericht ook daadwerkelijk heeft ontvangen (en heeft gelezen). De vinkjes zorgen daarvoor. Sommige e-mailproviders bieden overigens ook vergelijkbare mogelijkheden; zoals de lees- of ontvangstbevestiging.
Een bekend voorbeeld van een rechtszaak waarin WhatsApp-berichten werden gebruikt als bewijsmateriaal, is de zaak tussen turner Yuri van Gelder en NOC*NSF. Van Gelder werd gedurende de Olympische Spelen van 2016 op het vliegtuig naar huis gezet, omdat Van Gelder – na zich te hebben gekwalificeerd voor de finale op het onderdeel ringen – in het Holland Heineken House de bloemetjes nogal had buitengezet. Dit terwijl hij de volgende ochtend vroeg moest trainen en zijn coach hem daar via WhatsApp nog op had gewezen.

Overeenkomsten sluiten

Wat velen niet weten, is dat via WhatsApp ook overeenkomsten gesloten kunnen worden. Het sluiten van een overeenkomst kan immers in beginsel ‘vormvrij’ gebeuren. Dat wil zeggen dat het sluiten van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk via een app op je telefoon kan plaatsvinden. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan op grond van artikel 6:217 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Voorbeelden van overeenkomsten die rechtsgeldig via WhatsApp gesloten kunnen worden zijn onder meer koopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, huurovereenkomsten, schenkingsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten.
Of WhatsApp rechtsgeldig is voor overeenkomsten of verklaringen waarvoor de wet expliciet een schriftelijkheidsvereiste voorschrijft kan onderwerp van discussie zijn. Daarbij kan worden gedacht aan de stuiting van verjaring, het verzenden van een ingebrekestelling of het sluiten van een overeenkomst ter koop van een woonhuis. Het betreft voornamelijk uitzonderingsgevallen dus. Over het algemeen wordt meestal aangenomen dat ook in deze gevallen WhatsApp voldoende zal zijn, zeker als men WhatsApp parallel trekt aan e-mailverkeer.
Heeft u een conflict over afspraken gemaakt via WhatsApp? En vragen over de bewijsrechtelijke waarde van verstuurde of ontvangen WhatsApp-berichten? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Eén van de advocaten van Fruytier Lawyers in Business staat u graag vrijblijvend te woord.

Koen Wanders
Koen Wanders

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.