Home » Expertise » Arbeidsrecht » Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst leggen werkgever en werknemer duidelijke afspraken vast in een contract. U gaat een arbeidsrelatie aan die voor beide partijen belangrijk is en mogelijke risico’s met zich meebrengt. In de overeenkomst komen arbeidsvoorwaarden ter sprake, zoals proeftijd en de duur van het contract. Een advocaat arbeidsrecht van Fruytier Lawyers in Business ondersteunt u graag bij een arbeidsovereenkomst opstellen. Zo weet u zeker dat het contract aan uw en alle wettelijk gestelde eisen voldoet en voorkomt u mogelijke arbeidsconflicten of onduidelijkheden in de toekomst.

Contract voor bepaalde of onbepaalde tijd

Als werkgever beslist u, al dan niet in overleg, over de duur van de arbeidsovereenkomst tussen u en uw toekomstige werknemer. Wordt deze voor bepaalde of onbepaalde tijd? Een contract voor bepaalde tijd heeft een einddatum, welke ook wordt vastgelegd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft nog geen vastgestelde einddatum. Afhankelijk van de gekozen contractvorm krijgt u te maken met verschillende rechten en plichten, onder meer met betrekking tot proeftijd en regelgeving omtrent ontslag en het beëindigen van de contractuele overeenkomst. Bij twijfel over de duur van een overeenkomst of de opzegtermijn kunt u altijd het advies inwinnen van één van onze arbeidsrechtadvocaten.

Zekerheid bij het aannemen van personeel

Een arbeidsovereenkomst wordt eerst (deels) mondeling besproken. Vervolgens is het belangrijk de overeenkomst schriftelijk op te stellen om misverstanden te voorkomen. Onderwerpen als salaris, vakantiedagen, proeftijd en geheimhouding kunnen niet duidelijk genoeg worden opgesteld. Daarnaast is het belangrijk te controleren of de intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijke bedrijfsinformatie van de onderneming goed zijn beschermd tijdens en na afloop van het dienstverband. Advocaten van Fruytier hebben de ervaring in huis om elke ondernemer snel en goed te adviseren bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Ervaring die u zekerheid geeft bij het aannemen van personeel.

Een arbeidsovereenkomst opzeggen of ontbinden

Het opzeggen van arbeidsovereenkomsten gaat niet zomaar. De werkgever moet de werknemer namelijk binnen een bepaalde termijn op de hoogte stellen van de opzegging. Dit geldt bij een contract voor bepaalde én onbepaalde termijn. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd kunt u via het UWV een ontslagvergunning aanvragen of via de kantonrechter de overeenkomst laten ontbinden. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet u als werkgever de werknemer minimaal een maand van tevoren vertellen of u van plan bent het contract te verlengen of te beëindigen.

Schakel een juridisch specialist in bij ontslag

Bent u bang dat ontslag dreigt of is er al sprake geweest van ontslag? U kunt er niet vroeg genoeg bij zijn om informatie in te winnen bij een juridisch specialist. U weet namelijk nooit waar het op uitloopt. Wat belangrijk is, is om de feiten duidelijk te hebben vanaf het moment dat het ontslag dreigde. Ten eerste om de andere partij te wijzen op de feiten, maar wellicht moet een rechter betrokken bij het op eerlijke wijze beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Wilt u een arbeidsovereenkomst opstellen die past bij uw onderneming of uw overeenkomst laten toetsen door een advocaat? De specialisten in arbeidsrecht van Fruytier adviseren en ondersteunen u op elk (rechts)gebied.

laten ontbinden: https://www.flib.nl/expertise/arbeidsrecht/ontbinding-door-het-uwv-of-de-kantonrechter

« Terug naar arbeidsrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.