Home » Expertise » Arbeidsrecht voor ondernemers » Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst leggen werkgever en werknemer duidelijke afspraken vast in een contract. U gaat een arbeidsrelatie aan die voor beide partijen belangrijk is en mogelijke risico’s met zich meebrengt. In de arbeidsovereenkomst komen arbeidsvoorwaarden ter sprake zoals proeftijd en duur van het contract.

Arbeidsovereenkomst bepaalde of onbepaalde tijd

Als werkgever beslist u, al dan niet in overleg, over de duur van de arbeidsovereenkomst tussen u en uw toekomstige werknemer. Wordt deze voor bepaalde of onbepaalde tijd? Een contract voor bepaalde tijd heeft een einddatum, welke ook wordt vastgelegd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft nog geen vastgestelde einddatum. Bij twijfel over de duur van een arbeidsovereenkomst kunt u altijd advies inwinnen van één van onze advocaten.

Arbeidsovereenkomst opstellen

Een arbeidsovereenkomst zal eerst (deels) mondeling besproken worden. Vervolgens is het belangrijk de overeenkomst schriftelijk op te stellen om misverstanden te voorkomen. Onderwerpen zoals salaris, vakantiedagen, proeftijd en geheimhouding kunnen niet duidelijk genoeg worden opgesteld. Daarnaast is het belangrijk om te checken of de intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijke bedrijfsinformatie van de onderneming goed zijn beschermd tijdens en na afloop van het dienstverband. Advocaten van Fruytier hebben de ervaring in huis om elke ondernemer snel en goed te adviseren bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst die u zekerheid geeft bij het aannemen van personeel.

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst gaat niet zomaar. De werkgever moet de werknemer namelijk binnen een bepaald termijn op de hoogte stellen van de opzegging. Dit geldt bij een contract voor bepaalde én onbepaalde termijn. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kunt u via het UWV een ontslagvergunning aanvragen of via de kantonrechter de arbeidsovereenkomst laten ontbinden. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet u als werkgever de werknemer minimaal een maand van tevoren vertellen of u van plan bent het contract te verlengen of te beëindigen.

Advocaat bij ontslag

Bent u bang dat ontslag dreigt of is er al sprake geweest van ontslag? U kunt er niet vroeg genoeg bij zijn om informatie in te winnen bij een juridisch specialist. U weet namelijk nooit waar het op uitloopt. Wat belangrijk is om de feiten duidelijk te hebben, vanaf het moment dat het ontslag dreigde. Ten eerste om de andere partij te wijzen op de feiten, maar wellicht moet een rechter betrokken worden om de arbeidsovereenkomst op eerlijke wijze te beëindigen.

« Terug naar arbeidsrecht voor ondernemers
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.