flib 50 jaar
Home » Expertise » Arbeidsrecht » Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Met een arbeidsovereenkomst leggen werkgever en werknemer duidelijke afspraken vast in een contract. Werkgever en werknemer gaan een arbeidsrelatie aan die voor beide partijen belangrijk is en mogelijke risico’s met zich meebrengt. In de overeenkomst komen arbeidsvoorwaarden ter sprake, zoals de inhoud van de werkzaamheden, de proeftijd, het loon en de duur van het contract.

Een contract voor bepaalde en onbepaalde tijd

De werkgever beslist, al dan niet in overleg, over de duur van de arbeidsovereenkomst tussen het bedrijf en de (toekomstige) werknemer. Wordt deze voor bepaalde of onbepaalde tijd? Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft een einddatum, welke ook wordt vastgelegd. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft nog geen vastgestelde einddatum. Afhankelijk van de gekozen contractvorm krijgt de werkgever te maken met verschillende rechten en plichten, onder meer met betrekking tot proeftijd en regelgeving omtrent ontslag en het beëindigen van de contractuele overeenkomst.

Een arbeidsovereenkomst opstellen

Een arbeidsovereenkomst wordt eerst (deels) mondeling besproken. Vervolgens is het belangrijk de overeenkomst schriftelijk op te stellen om misverstanden te voorkomen. Onderwerpen als loon, vakantiedagen, duur van het contract en proeftijd kunnen niet duidelijk genoeg worden opgesteld. Daarnaast is het belangrijk te controleren of de intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijke bedrijfsinformatie van de onderneming goed zijn beschermd tijdens en na afloop van het dienstverband. Hiervoor wordt een geheimhoudingsbeding in het arbeidscontract opgenomen.

Bij een arbeidsovereenkomst opstellen dienen onder meer de volgende zaken te worden vastgelegd:

• Naam en woonplaats medewerker
• Functie of werkzaamheden medewerker
• Begindatum en eventuele einddatum van het dienstverband
• Het brutosalaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Werkdagen en werktijden
• Duur van eventuele proeftijd
• Het aantal vakantiedagen
• De locatie waar de werknemer werkzaamheden uitvoert
• Een geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding of relatiebeding
• Eventuele reiskosten- of onkostenvergoeding

Een arbeidsovereenkomst opzeggen of ontbinden

Een arbeidsovereenkomst opzeggen gaat niet zomaar. De werkgever moet de werknemer binnen een bepaalde termijn op de hoogte stellen van de opzegging. Dit geldt bij een contract voor bepaalde én onbepaalde termijn. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan de werkgever via het UWV een ontslagvergunning aanvragen of via de kantonrechter de overeenkomst laten ontbinden. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet de werkgever de werknemer minimaal een maand van tevoren vertellen of de arbeidsovereenkomst verlengd of beëindigd wordt.

Ontslag of arbeidsovereenkomst beëindigen

Op het moment dat een ontslag dreigt of een ontslag heeft plaatsgevonden doet een werkgever er verstandig aan informatie in te winnen bij een juridisch specialist. Ontslagzaken zijn vaak complex en niet altijd voorspelbaar. Door vroegtijdig een advocaat in de arm te nemen bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst worden feiten duidelijk in kaart gebracht vanaf het moment dat het ontslag dreigde. Ook bij ontslag op staande voet en in situaties waarbij een rechter betrokken is, biedt een arbeidsrechtadvocaat waardevolle juridische ondersteuning.

Laat uw arbeidsovereenkomst opstellen of toetsen

Wilt u een arbeidsovereenkomst opstellen die past bij uw onderneming of uw overeenkomst laten toetsen door een advocaat? De specialisten in arbeidsrecht van Fruytier Lawyers in Business adviseren en ondersteunen u op elk rechtsgebied. Door het laten opstellen van een arbeidsovereenkomst door een van onze advocaten weet u zeker dat het contract aan uw en alle wettelijk gestelde eisen voldoet en voorkomt u mogelijke arbeidsconflicten of onduidelijkheden in de toekomst.

« Terug naar arbeidsrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.