Ontslag via UWV

Onder de huidige wetgeving heeft een werkgever geen keuzeruimte meer om te bepalen of hij zich richt tot het UWV of de kantonrechter bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van een werknemer. De ontslagroute is onder de Wet Werk en Zekerheid wettelijk vastgelegd. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid dient de werkgever zich te richten tot ontslag via UWV.

Ontbinding via UWV aanvragen

Een werkgever die een arbeidsovereenkomst wil beëindigen kan een werknemer eerst vragen vrijwillig akkoord te gaan met het ontslag. Komen beide partijen niet tot een overeenkomst, dan kan een werkgever een procedure starten voor ontslag via UWV. Ontbinding van een contract via UWV is van toepassing in de volgende twee situaties:

• Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen
• Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Is één van deze oorzaken aanleiding voor het ontslag? Dan dient de werkgever toestemming aan het UWV te vragen om een werknemer te ontslaan. Het UWV verleent hiervoor een ontslagvergunning.

Ontslagaanvraag bedrijfseconomische redenen is mogelijk bij:

– een bedrijf verkeert in financieel zwaar weer
– vermindering van werkzaamheden en werkgelegenheid
– organisatorische of technologische veranderingen , zoals automatisering
– (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging
– bedrijfsverhuizing
– het vervallen van een loonkostensubsidie

Ontslagaanvraag langdurige arbeidsongeschiktheid is mogelijk bij:

– Door ziekte of handicap kan de werknemer werk niet meer uitvoeren
– Het herstel van de werknemer duurt langer dan 26 weken voor terugkeer op de werkvloer
– De werknemer kan werk niet in aangepaste vorm uitvoeren binnen 26 weken
– Herplaatsing of een andere functie voor de werknemer is niet mogelijk binnen 26 weken
– De wettelijke loondoorbetalingverplichting bij ziekte is verstreken

Aanvragen van ontslagvergunning

Op het moment dat werkgever en werknemer samen niet tot overeenstemming komen over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, kan de werkgever ontslag via UWV aanvragen. De werkgever vraagt het UWV om toestemming voor de ontbinding van het contract. In de aanvraag voor de ontslagvergunning dient de werkgever de redenen voor het ontslag te onderbouwen. Is binnen de CAO van het bedrijf of de betreffende bedrijfstak een ontslagcommissie ingesteld? Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen vraagt de werkgever het ontslag niet aan niet bij het UWV, maar bij de speciale ontslagcommissie.

Ontslag zonder ontslagvergunning

In specifieke situaties is een ontslagvergunning niet noodzakelijk voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. In onderstaande gevallen heeft een werkgever geen toestemming nodig voor een ontslag van het UWV:

• de werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt
• een faillissement is de reden voor het ontslag
• de werknemer zit nog in de proeftijd
• de werknemer krijgt ontslag op staande voet

Wordt een arbeidscontract opgezegd zonder ontslagvergunning, terwijl deze vergunning wel vereist is? Volgens de wet is het ontslag in deze situatie niet rechtsgeldig. De werknemer kan het ontslag via de kantonrechter aanvechten en ongedaan maken. Wanneer de werknemer door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld blijft de arbeidsovereenkomst van kracht.

Hoe verloopt de ontslagprocedure via UWV?

Na het indienen van de ontslagaanvraag bij het UWV wordt de aanvraag in behandeling genomen. De behandeltermijn neemt doorgaans zo’n vier weken in beslag, uitgezonderd van situaties waarin extra hoor en wederhoor noodzakelijk is. De beslissing van het ontslag via UWV wordt per post naar de werkgever en werknemer verstuurd. Partijen kunnen geen bezwaar aantekenen tegen de beslissing bij het UWV, maar kunnen naar de kantonrechter stappen.

Toestemming voor ontslagaanvraag

Het UWV kan besluiten geen toestemming te geven voor de ontslagaanvraag van een werkgever. In het geval van weigering van ontslag via UWV kan de werkgever zich tot de kantonrechter wenden om deze beslissing aan te vechten en de rechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit verzoek moet binnen twee maanden na weigering door het UWV ingediend zijn. De kantonrechter beoordeelt het verzoek aan de hand van vergelijkbare criteria als het UWV.

Gericht advies over verschillende procedures

Verkeert uw bedrijf in financiële problemen of is een werknemer langer dan twee jaar ziek? En is ontslag voor u een concrete optie? De specialisten in arbeidsrecht en ontslagrecht van Fruytier Lawyers in Business kunnen u gericht adviseren over de verschillende procedures, waarbij het beschermen van de rechten van uw onderneming altijd prioriteit heeft. Tevens kunnen onze advocaten u ondersteunen bij het correct opzeggen van de arbeidsovereenkomst en het aanvragen van ontslag via UWV. Neem voor meer informatie of vrijblijvend advies contact op met Fruytier Lawyers in Business.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.