Home » Expertise » Arbeidsrecht » Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Indien sprake is van een dringende reden voor ontslag, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst per onmiddellijk ingang beëindigen; het zogenaamde ontslag op staande voet. Het ontslag dient echter wel terstond na de bekendheid met de dringende reden te worden gegeven en dient bovendien te zijn gemotiveerd. Het is daarbij raadzaam het ontslag op staande voet en de redenen meteen schriftelijk te bevestigen aan de werknemer. Voor een dringende reden moet sprake zijn van gedragingen van de werknemer die zodanig zijn dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden verlangd dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren.

Rechtspraak over ontslag op staande voet

De kantonrechter neemt overigens niet snel aan dat sprake is van een dringende reden. U dient als werkgever dan ook niet lichtzinnig over een ontslag op staande voet te denken. Indien de kantonrechter later oordeelt dat geen sprake was van een dringende reden voor ontslag, dan is het ontslag nietig en heeft de werknemer recht op doorbetaling van zijn loon, eventueel vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente. Het kan om die reden dan ook raadzaam zijn om naast het gegeven ontslag op staande voet, tevens een voorwaardelijk ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter.

Wet Werk en Zekerheid

Onder de Wet Werk en Zekerheid zijn er een aantal wijzigingen met betrekking tot het ontslag op staande voet doorgevoerd. Een ontslag op staande voet kan niet meer worden vernietigd middels een buitengerechtelijke verklaring, maar dient via de kantonrechter te worden vernietigd. Tevens verdwijnt de mogelijkheid om de daadwerkelijke geleden schade te vorderen.

In welke fase u zich ook bevindt: voor het ontslag, vlak na het ontslag of voor de procedure; laat u zich altijd adviseren door een advocaat. Een advocaat is expert op dit gebied en kan u helpen de nasleep te verkleinen en de arbeidsovereenkomst snel te beëindigen.

Neem contact op met één van onze specialisten of bel 020 5 210 130.

« Terug naar arbeidsrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.