Home » Expertise » Arbeidsrecht » Geheimhoudingsbeding

Geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding is een afspraak tussen werkgever en werknemer die in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. Er wordt afgesproken dat de werknemer vertrouwelijke informatie geheim houdt voor derden en/of concurrenten. Het zal per werkgever verschillen om wat voor informatie het gaat. Een geheimhoudingsbeding kan gaan over financiële informatie of over de strategie van een bedrijf. Ook klantinformatie kan zeer vertrouwelijk zijn. Wat spreekt u daarover af? Wees duidelijk en correct, al direct bij het bespreken van de arbeidsovereenkomst. Zo kunt u expliciet tijdens werk(overleg) aangeven dat iets vertrouwelijk is, maar in sommige gevallen is het redelijkerwijs aan te nemen dat informatie geheim gehouden moet worden. Kom niet voor verrassingen te staan en laat een advocaat u adviseren of meehelpen bij het opstellen van het geheimhoudingsbeding.

Geheimhoudingsbeding in vaststellingsovereenkomst

Een geheimhoudingsbeding kan voor of ná het dienstverband worden afgesproken. Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met een vaststellingsovereenkomst, kunnen werkgever en werknemer afspreken een aantal onderwerpen geheim te houden. Neem dan het geheimhoudingsbeding op in de vaststellingsovereenkomst. Het is slim om die overeenkomst na een bepaalde periode in goed overleg te sluiten. Achteraf weet men namelijk concreet en duidelijk wat vertrouwelijke informatie is en kan dit vrij specifiek afgesproken worden.

Geheimhoudingsbeding overtreden

Het overtreden van een geheimhoudingsbeding wordt een wanprestatie genoemd en heeft gevolgen. Als werkgever kunt u na overtreding van het beding bijvoorbeeld een boete geven. Hiervoor kunt u al direct bij het opstellen van het geheimhoudingsbeding een boetebeding laten opstellen. Hierin worden duidelijke afspraken gemaakt en kunt u vrij gemakkelijk aantonen dat u recht heeft op die boete. U kunt een werknemer ook waarschuwen, schorsen of een schadevergoeding laten betalen. In geval van een schadevergoeding moet duidelijk zijn hoeveel schade u heeft geleden. Geheimhouding is dus belangrijk en kan vrij grote gevolgen hebben. Zo is het ook weleens gebeurd dat overtreding van het geheimhoudingsbeding heeft geleid tot ontslag op staande voet! Tijdens het dienstverband heeft iemand met een vertrouwelijke functie strikt vertrouwelijke informatie met collega’s besproken. De werkgever kon het dienstverband niet meer laten voortduren.

Elke situatie is anders, wees dus duidelijk met uw afspraken om een vervelende nasleep te voorkomen. Onze advocaten kennen en snappen ondernemers, waardoor wij volledige en correcte geheimhoudinsgbedingen kunnen opstellen. We analyseren elke unieke situatie en geven aan wat u het beste wanneer kunt doen. Neem contact op met onze advocaten Arbeidsrecht.

« Terug naar arbeidsrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.