flib 50 jaar
Home » Expertise » Arbeidsrecht » Geheimhoudingsbeding

Geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding is een afspraak tussen werkgever en werknemer die in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. Er wordt afgesproken dat de werknemer vertrouwelijke informatie geheim houdt voor derden en concurrenten. In de meeste arbeidsovereenkomsten is deze afspraak standaard opgenomen. Op grond van deze bepaling wordt een werknemer verboden vertrouwelijke informatie met betrekking tot de werkgever te verspreiden.

Geheimhoudingsbeding in arbeidsovereenkomst

Een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst kan verschillende onderwerpen betreffen. De geheimhoudingsplicht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op financiële informatie of de strategie van een bedrijf. Ook klantinformatie kan vertrouwelijk zijn. Een werkgever kan hierover duidelijke en correcte afspraken maken met een werknemer. Aangeraden wordt om de inhoud en onderwerpen die onder het geheimhoudingsbeding vallen concreet te verduidelijken. Dit kan direct bij het bespreken van de arbeidsovereenkomst of door tijdens een (werk)overleg expliciet aan te geven dat informatie vertrouwelijk is.

Geheimhoudingsbeding in vaststellingsovereenkomst

Een geheimhoudingsbeding kan voor of na het dienstverband worden afgesproken. Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met een vaststellingsovereenkomst, kunnen werkgever en werknemer afspreken een aantal onderwerpen of vertrouwelijke informatie geheim te houden. Hiervoor dient een geheimhoudingsbeding in de vaststellingsovereenkomst opgenomen te worden. Het is verstandig deze overeenkomst in goed overleg af te spreken. Na afloop van het dienstverband weet men namelijk concreet wat vertrouwelijke informatie is en kan dit vrij specifiek benoemd worden, zodat hier geen onduidelijkheid over bestaat.

Boete na overtreden geheimhoudingsverklaring

Welke informatie onder de geheimhoudingsplicht valt verschilt per bedrijf of werkgever. Het overtreden van het geheimhoudingsbeding wordt een wanprestatie genoemd. Ook de consequenties van het overtreden van de geheimhoudingsverklaring wordt per werkgever bepaald. De werkgever heeft bij schending van het beding bijvoorbeeld het recht de werknemer te beboeten. Hiervoor dient bij het opstellen van de geheimhoudingsbepaling een boetebeding te worden opgesteld. In het boetebeding worden duidelijke afspraken gemaakt en kan de werkgever aantonen dat de boete gerechtvaardigd is. Ook kan een werkgever een officiële waarschuwing geven of een werknemer schorsen.

Ontslag na wanprestatie werknemer

Bij overtreding van het geheimhoudingsbeding kan de werkgever de werknemer ook verplichten een schadevergoeding te betalen. In geval van een schadevergoeding moet duidelijk zijn hoeveel schade een bedrijf of organisatie geleden heeft door de wanprestatie van de werknemer. Een andere consequentie van een wanprestatie is dat dit kan leiden tot ontslag op staande voet van de werknemer. Alle consequenties die gepaard gaan met het overtreden van de geheimhouding moeten schriftelijk zijn vastgelegd. Vaak wordt dit verduidelijkt in de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement. Belangrijk om te weten is dat ook zonder expliciet beding voor geheimhouding een werknemer niet vrij is om belangrijke of geheime bedrijfsinformatie van een (oud-)werkgever te delen met derden of concurrenten.

Laat u adviseren over de geheimhoudingsplicht

Hoewel in sommige gevallen redelijkerwijs aan te nemen is dat informatie geheim gehouden moet worden, voorkomt een geheimhoudingsbeding dat u voor verrassingen komt te staan. Laat u daarom adviseren door een advocaat of vraag een arbeidsrechtadvocaat u te ondersteunen bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst. Neem voor meer informatie over geheimhoudingsplicht voor werknemers en de voorwaarden van de bijbehorende bepaling in de arbeidsovereenkomst contact op met een van onze specialisten in arbeidsrecht.

« Terug naar arbeidsrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.