Home » Expertise » Arbeidsrecht » Officiële waarschuwing

Officiële waarschuwing

Een officiële waarschuwing wordt door een werkgever gegeven wanneer een regel wordt overschreden. Een werknemer kan op zo’n moment een officiële waarschuwing krijgen. Echter blijkt dat de regels, waarop de waarschuwing is gebaseerd, vaak niet zijn vastgelegd of dat de regels moeilijk vast te leggen zijn. Het kan gaan om persoonlijke grenzen van de werkgever die worden overschreven, zoals schelden tijdens een ruzie. Wanneer geeft u een werknemer een officiële waarschuwing en wat zijn de regels omtrent deze waarschuwing?

Regelgeving rond officiële waarschuwingen

Er zijn niet veel regels omtrent een officiële waarschuwing. De voornaamste regel is dat de waarschuwing schriftelijk moet zijn vastgelegd, inclusief de reden van de waarschuwing. Wanneer de werknemer de schriftelijke waarschuwing getekend heeft, kan deze in het dossier van de werknemer worden opgenomen. Er zijn geen regels verbonden aan een geldige periode. Mocht u dit willen, dan kunt u deze periode wel schriftelijk vastleggen. Redelijkerwijs kan een officiële berisping minder belangrijk worden wanneer een werknemer lange tijd geen regels overschrijdt. Ook kunt u opnemen wat de consequenties zijn wanneer de werknemer, na een waarschuwing, zich niet aan de afgesproken regels houdt.

Zet gemaakte afspraken zwart op wit

Ons advies is om al bij voorbaat zoveel mogelijk afspraken, zoals de arbeidsovereenkomst, de huisregels en procedures, zwart op wit te hebben. Wanneer er dan een situatie ontstaat waarbij een regel of grens wordt overschreden kunt u wijzen op deze afspraken; een ‘gewone’ waarschuwing. Houdt de werknemer zich hier dan alsnog niet aan, dan kunt u de werknemer een officiële waarschuwing geven. Hoe meer u noteert, des te sterker u staat. Vooral wanneer de situatie uitloopt op een non-actiefstelling, ontslag of tot een procedure.

Wanneer geeft u een officiële waarschuwing?

U kunt ervoor kiezen een officiële waarschuwing te geven;

– wanneer de werknemer zijn/haar functie niet goed uitvoert;
– wanneer de werknemer de afspraken, huisregels of gebruikelijke procedures niet naleeft;
– wanneer de werknemer zich niet houdt aan afgesproken werktijden;
– wanneer de werknemer niet correct met collega’s omgaat;
– wanneer de werknemer ergerlijke taal gebruikt;
– wanneer de werknemer zich vreemd of vervelend gedraagt op de werkvloer.

Bovenstaande gebeurtenissen kunnen elkaar overlappen. Hoe meer u vastlegt in de arbeidsovereenkomst, hoe meer risico’s u vermijdt. Dit kost natuurlijk tijd en sommige zaken lijken overbodig om op te nemen. Maar wanneer een vervelende situatie zich dan eens voordoet, kan het u veel kosten voor een procedure schelen.

Ontslag op staande voet

Wordt het besluit door de werknemer aangevochten? De omstandigheden van een situatie worden door een rechter altijd nauw bekeken. Dit is ook het geval bij ontslag op staande voet. Wij adviseren u in veel gevallen goed na te denken of u besluit een waarschuwing te geven of over te gaan tot ontslag op staande voet. Een officiële waarschuwing is in de meeste gevallen minder risicovol voor u als werkgever en kan een ontslag op staande voet in de toekomst ondersteunen. Heeft u vragen of wilt u advies inwinnen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

« Terug naar arbeidsrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.