flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 14 augustus 2023

“The Taste” Van Maas – over ‘smart fridges’

Veel producten transformeren tegenwoordig naar een smart product. Na de smartwatch en smartphone heeft ook de smart fridge (een slimme koelkast) zijn intrede gedaan. Dit kreeg ook een link met intellectueel eigendom, geheimhouding en slaafse nabootsing.

Twee partijen beginnen een pilotproject voor een coffee corner gecombineerd met ‘smart fridges’. Maas is een partij die voor zakelijk klanten al jarenlang automaten zoals ‘coffee corners’ aanbiedt. En Health Food Wall (HFW) richt zich op de verkoop van gezonde verse producten via ‘smart fridges’. Dit is een verkoopconcept om verse voedingsmiddelen in gekoelde automaten beschikbaar te maken die 24/7 voor het publiek beschikbaar zijn. Dit gebeurt onder gebruikmaking van RFID-technologie. Een match tussen Maas en HFW zou iets moois kunnen worden. Maas en HFW sloten daarom een NDA (geheimhouding) en LOI (letter of intent / voorovereenkomst). Hun projectnaam werd “The Treat”. In dit artikel leest u meer over de samenwerking tussen Maas en HFW.

Auteursrechtelijke inbreuk?

De ‘pilot’ stopte. Maas vervolgde haar verkoop van ‘coffee corners’. Maar Maas vulde het nu aan met smart fridges. HFW vond dat Maas met (1) zijn coffee corner en (2) de slimme koelkast en (3) samen aangeduid als “The Taste” – inbreuk maakte op de oorspronkelijke koelkast vanuit hun samenwerking met de naam “The Treat”.

HFW baseerde dit op auteursrecht. Had HFW nu een punt? Voorheen had Maas geen ‘coffee corners’ met een ‘smart fridge’ en gebruikte Maas de naam “The Taste” evenmin.

De rechtbank kon zich niet vinden in de argumentatie van HFW. De rechtbank oordeelde dan dat “The Taste” geen inbreuk maakt op “The Treat”. Argumenten zoals die over het voorraadbeheer en de manier van betaling maakten de koelkast van HFW nog niet tot een auteursrechtelijk beschermd werk. Sterker nog, de rechtbank oordeelt dat de enige overeenkomst tussen de koelkasten is dat ze allebei technisch gezien een smart fridge zijn.

Slaafse nabootsing

Was de combinatie ‘coffee corner’ + ‘smart fridge’ + de naam “The Taste” van Maas misschien een slaafse nabootsing? Ook die stelling ging niet op, aldus de rechtbank. “The Taste” had een andere wrap gekregen d.w.z. een ander uiterlijk, althans voorzover dat mogelijk is met koelkasten, ook als ze ‘smart’ zijn. Ook het assortiment van producten in de koelkast van “The Taste” van Maas was anders dan in “The Treat” van HFW. Maar goed, u kunt zich afvragen of een overeenstemming in het assortiment hoe dan ook te beschermen was geweest.

Schending van de geheimhoudingsovereenkomst

Tot slot beweerde HFW dat Maas inbreuk maakte op hun geheimhoudingsovereenkomst. Die was gesloten aan het begin van hun samenwerking. Had HFW hier een punt? Immers in de overeenkomst stond een verbod opgenomen om geen andere toeleverancier (=HFW) te nemen zonder instemming van ‘de andere partij’: en dat was HFW. De rechtbank overweegt op dit punt dat elke willekeurige kandidaat houder van een smart fridge een bestelling kan doen bij een koelkast leverancier zoals HFW is. Daar was niets ‘geheims’ aan, ook al stond het in de geheimhoudingsovereenkomst opgenomen. Iedereen kan bij HFW bestellen. Het was gewoon een algemene combinatie van producten zoals van bijv. van mobiele telefoons en daar aan te sluiten mobiele opladers.

Vragen?

Was dit te voorkomen geweest en zo ja, hoe? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek en extra uitleg. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Bert Gravendeel

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.