flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 4 juli 2022

Stijgende WOZ-waarde zorgt voor stijgende huur

Zoals velen al hebben opgemerkt zijn de prijzen van woningen de laatste jaren sterk gestegen. Zo meldde het Centraal Bureau voor Statistiek dat in april de huizen bijna 20% duurder waren dan het jaar daarvoor. Dit is ook terug te zien in de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld, en is deels gebaseerd op woningen die in de buurt zijn verkocht. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt om de huurprijzen van sociale huurwoningen te bepalen. Door de constant stijgende woningprijzen kwam dit systeem in de problemen. Hugo de Jonge, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, zag daarom de noodzaak om in te grijpen.

Woningwaarderingsstelsel (WWS)

Nederland werkt met het woningwaarderingsstelsel om te bepalen of een woning in de sociale huursector valt. Een andere benaming hiervoor is het puntensysteem, omdat een woning punten ontvangt op basis van de kwaliteiten en eigenschappen ervan. Zo krijg je bijvoorbeeld punten voor de oppervlakte van de woning, hoe zuinig de woning is met energie en ook de WOZ-waarde. Als een woning boven een bepaald aantal punten valt, dan valt de woning in de vrije sector en hoeven de verhuurders geen rekening te houden met een maximumhuur. Als de woning onder een bepaald aantal punten valt, dan geldt er een maximumhuur van 763 euro. Hoe hoog de huur precies mag zijn hangt af van de hoeveelheid punten die de woning krijgt toebedeeld. De maximumhuur is wettelijk geregeld, en als een verhuurder zich hier niet aan houdt kan een huurder naar de Huurcommissie stappen om een lagere huurprijs af te dwingen.

WOZ-waarde

Omdat de huizenprijzen al jarenlang stijgen, en omdat de WOZ-waarde van een woning om het jaar een update krijgt ontvangen woningen steeds meer punten. Omdat de woningen steeds meer punten krijgen, vielen meer en meer woningen in de vrije huursector waar de verhuurder zelf de huurprijs kon bepalen. Minister De Jonge vond dit onwenselijk. Daarom is sinds 1 mei 2022 de WOZ-waarde nog maar voor 33% bepalend bij het berekenen van de maximale huurprijs. Met deze maatregel zullen meer woningen in de sociale huursector blijven, en zal de huurprijs ook lager uitvallen, zodat het wonen voor veel Nederlanders betaalbaar blijft. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schat dat door deze maatregel circa 23.000 woningen in de sociale woningvoorraad blijven, en 15.000 woningen van de vrije markt weer in de sociale sector vallen. Recentelijk heeft het kabinet ook al andere plannen aangekondigd om het wonen betaalbaar te houden. Zo is het kabinet van plan om de grens van het puntensysteem door te trekken naar 1250 euro. Deze ligt momenteel op 763 euro. Over deze maatregelen kunt u meer lezen in het artikel dat ik een aantal weken geleden heb geschreven.

Advies

Heeft u vragen over de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen het huurrecht? Dan bent u bij ons aan het goede adres! Eén van de advocaten van Fruytier Lawyers in Business staat u graag te woord.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.