flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 4 juli 2022

Laatste kans erfpachters: overstappen naar eeuwigdurende erfpacht

Woont u in Amsterdam en zit u nog vast aan het oude erfpachtsysteem? Dan is er goed nieuws! Op 23 juni 2022 heeft de Amsterdamse wethouder van Woningbouw en Grond de uitwerking van een regeling naar de gemeenteraad gestuurd waarmee erfpachters die nog een voortdurende erfpacht hebben alsnog kunnen overstappen naar het nieuwe erfpachtstelsel. De wethouder wil op deze manier de groep die nog niet is overgestapt een allerlaatste kans geven om alsnog over te stappen. Vanaf 24 juni 2022 krijgen inwoners de mogelijkheid om zich over het voorgenomen besluit uit te spreken.

Erfpacht en het oude systeem

Voor veel Nederlanders zal het woord erfpacht onbekend in de oren klinken, maar veel Amsterdammers zijn er maar al te goed bekend mee. Erfpacht is volgens artikel 5:85 van het Burgerlijk Wetboek een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken. Simpel gezegd betekent dit dat de erfpachter het recht heeft om – vaak tegen vergoeding – iets op een stuk grond van een ander te bouwen en te gebruiken. Een andere benaming voor de vergoeding die een erfpachter betaalt is een canon. Dit is een soort huur voor het gebruik van het grond.

Volgens de Makelaarsvereniging Amsterdam bezit de gemeente Amsterdam ongeveer 80% van de grond in Amsterdam. De kans is dus groot dat de Amsterdamse huizeneigenaar te maken krijgt met erfpacht. Voor de bepaling van de canon wordt gekeken naar de grondwaarde. Onder het oude Amsterdams systeem, ook wel het voortdurend erfpacht genoemd, wordt om de 50 of 75 jaar gekeken naar de grondwaarde. Dit is niet altijd voordelig. Zoals velen hebben opgemerkt is de waarde van grond de laatste jaren sterk gestegen. Omdat de canon gebaseerd is op de grondwaarde kan dit voor veel erfpachters onder het oude systeem erg nadelig uitvallen.

Voorwaarden en het nieuwe systeem

Om het overstappen zo aantrekkelijk mogelijk te maken kunnen erfpachters onder dezelfde gunstige voorwaarden overstappen die golden vóór 8 januari 2020. Dit betekent dat er voor wat betreft de grondwaarde men naar de laagste WOZ-waarde uit 2015 of 2016 kijkt (met als peildatum 1 januari 2014 respectievelijk 2015). Ook kijkt men naar onder andere de locatie van de woning. De waarde van een woning gaat bijvoorbeeld omhoog als het aan het water ligt. Een andere benaming hiervoor is de buurtstraatquote. Deze vermenigvuldigen we met elkaar, en op basis hiervan rekent men met een vast canonpercentage van 2,39%. Woningeigenaren krijgen daarnaast ook nog een overstapkorting van 35%.

Het voordeel van het nieuwe systeem is dat er niet meer om de 50 of 75 jaar naar de prijs van de woning wordt gekeken, zodat dat je zekerheid krijgt over de erfpachtkosten die je moet betalen. Ook kun je voor altijd je de erfpacht afkopen. Je betaalt dan in één keer een bedrag, zodat je nooit meer over de erfpacht zorgen moet maken. De erfpachtcanon stijgt wel elk jaar met de inflatie mee.

Tussen 24 juni tot en met 19 september 2022 kunnen mensen reageren op het voorgenomen besluit van het College van Burgemeester en Wethouders. De erfpachters die in aanmerking komen om over te stappen zullen een brief krijgen van de gemeente. Na het ontvangen van de brief hebben ze zes maanden de tijd om over te stappen.

Advies

Heeft u vragen over de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen het huurrecht? Dan bent u bij ons aan het goede adres! Eén van de advocaten van Fruytier Lawyers in Business staat u graag te woord.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.