flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 23 mei 2022

Kabinet introduceert plannen om krapte in de woningmarkt aan te pakken

Op 19 mei 2022 heeft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) het programma ‘Betaalbaar wonen’ gepresenteerd. Hierin staan een aantal maatregelen die het kabinet van plan is om in te voeren om de schaarste die momenteel in de woningmarkt heerst aan te pakken.

Problematiek in de markt

Het kabinet erkent in het rapport dat de woningmarkt op dit moment erg krap is. De prijzen van koopwoningen zijn de laatste jaren sterk gestegen vanwege het tekort aan aanbod, de economische groei en de daling van de rente. Personen met een middeninkomen komen hierdoor met name in de problemen. Zij komen niet in aanmerking voor sociale huurwoningen, en de prijzen van koopwoningen zijn voor deze mensen te hoog. Hierdoor moeten zij wijken naar de vrije huursector. Onlangs meldde woningplatform Pararius nog dat de huurprijzen in de vrije sector met bijna 7% is gestegen vergeleken met het jaar daarvoor. Terwijl de huurprijzen verder blijven stijgen krijgen huurders met een middeninkomen geen ruimte om te sparen voor een koopwoning.

Huurprijsbescherming

Eén van de grootste maatregelen die het kabinet neemt is de doortrekking van het woningwaarderingsstelsel, ook wel bekend als het puntensysteem. De grens van 763 euro wordt doorgetrokken naar een bovengrens van ongeveer 1.250 euro. Met dit puntensysteem kunnen huurders punten toekennen aan de kwaliteit van een woning. Des te meer punten een woning krijgt toegekend, des te hoger de huurprijs komt te liggen. Als een huurwoning meer kost dan dat het puntenstelsel voorschrijft, dan is de prijs onredelijk en kan de huurder een huurverlaging afdwingen bij de Huurcommissie. Op deze manier worden woningen die voorheen in de vrije huursector bevonden gereguleerd.

Huurtoeslag

De woonminister ook van plan om de huurtoeslag te hervormen. Momenteel is het zo dat de huurtoeslag afhankelijk is van de hoogte van de huurprijs. Als de huurprijs hoger ligt dan 763 euro, dan kwalificeer je niet voor huurtoeslag. Het voornemen is om dit te veranderen, zodat de huurtoeslag voortaan afhankelijk is van het inkomen. Daarnaast is minister De Jonge van plan om de leeftijdsgrens voor huurtoeslag te verlagen voor jongeren. Momenteel geldt er voor jongeren tot 23 jaar een jongerenhuurgrens. Echter om de leeftijdsgrens gelijk te trekken met het wettelijk minimumloon is het plan om de jongerenhuurgrens naar 21 jaar te verlagen.

Andere maatregelen

Het programma ‘Betaalbaar wonen’ volgt een reeks aan plannen om kopers en huurders van woningen een betere uitgangspositie te geven en het wonen betaalbaarder te maken. Zo probeert het kabinet het beleggen in goedkope en middeldure woningen te ontmoedigen door bijvoorbeeld de opkoopbescherming in te voeren. Via deze regeling kunnen gemeentes gebieden aanwijzen waarin zulke woningen niet opgekocht en verhuurd mogen worden. Verder moeten particuliere verhuurders vanaf 2025 meer belasting in box 3 gaan betalen over de inkomsten die zij krijgen voor het verhuren van woningen en wordt de overdrachtsbelasting in 2023 voor starters en doorstromers verlaagd naar 0% respectievelijk 2%, en wordt het algemeen tarief verhoogd van 8% naar 9%.

Heeft u vragen over het (ver)huren of (ver)kopen van een woning?

Heeft u zelf een vraag met betrekking tot het huurrecht of het vastgoedrecht? Onze huur- en vastgoedrecht advocaten van Fruytier Lawyers in Business adviseren u graag.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.