flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 6 december 2013

Schending geheimhouding? Ontslag op staande voet!

Hoe ernstig moet een werknemer zich misdragen voordat een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is? Die lat ligt best hoog, want mede omdat een werknemer zijn recht op een uitkering bij ontslag op staande voet verspeelt – hij wordt namelijk verwijtbaar werkloos – moet de werkgever een bijzonder zwaar belang hebben bij het ontslag op staande voet. Het Hof in Amsterdam heeft recentelijk geoordeeld dat het belang van een werknemer die zijn geheimhoudingsverplichtingen overtrad moest wijken voor het belang van de werkgever. Het ontslag op staande voet hield stand.

Vertrouwelijke informatie gelekt

In die procedure was de werknemer vier jaar lang lid geweest van de ondernemingsraad (OR) van de werkgever. Daardoor gold voor de werknemer naast zijn geheimhoudingsbeding uit de arbeidsovereenkomst, ook de geheimhoudingsverplichtingen die de Wet op de Ondernemingsraden de OR-leden oplegt. De werkgever ontsloeg de werknemer op staande voet toen bleek dat de werknemer vertrouwelijke informatie uit het afgeschermde gedeelte van de server had geraadpleegd én die informatie had gedeeld met meerdere collega’s. Dit afgeschermde gedeelte van de server was alleen bestemd en toegankelijk voor de OR-leden.

Afgeschermd gedeelte

Het hof stelde vast dat de werknemer niet heeft gemeld dat hij, na beëindiging van zijn OR-lidmaatschap, nog toegang had tot gegevens van de OR die waren geplaatst op een afgeschermd gedeelte van de server. De werknemer was niet gerechtigd die gegevens te raadplegen, hij wist dat de werkgever groot belang hechtte aan de vertrouwelijkheid, en dat de werkgever bij schending van die geheimhoudingsplicht de noodzakelijke maatregelen zou treffen. Het verweer dat de werknemer nooit zou zijn gewezen op de gevolgen van het doorspelen van vertrouwelijke informatie ging dan ook niet op, evenmin als de stelling dat er bij de werkgever op dat punt geen consistent beleid werd gevoerd, aldus het Hof.

Oud-lid OR

Het Hof stelt vast dat de werknemer niet alleen gegevens heeft opgeroepen die waren opgenomen in de reguliere map van de OR, maar ook gegevens die waren opgenomen in een submap met de aanduiding “strikt vertrouwelijk”. Verder heeft de werknemer deze informatie gedeeld met diverse collega’s. Onder die omstandigheden kon van de werkgever niet worden gevergd de dienstbetrekking met de werknemer te laten voortduren. Dat de werknemer een oud-lid van de OR was, van wie bij uitstek anders mocht worden verwacht, maakte een en ander des te ernstiger.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.