flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 20 januari 2014

Let op: gevolgen van de (EMIR-) regelgeving voor renteswaps

De afgelopen periode hebben vele ondernemers met renteswaps documenten van hun bank ontvangen over de European Market Infrastructures Regulation (EMIR) met het verzoek om deze stukken te ondertekenen. Wat houdt deze EMIR-regelgeving in en moet je als ondernemer met een renteswap deze stukken tekenen?

Wat is de EMIR?

De EMIR is een Europese verordening met betrekking tot OTC-derivaten (waaronder renteswaps). De verplichtingen die in de EMIR zijn opgenomen zijn wettelijke verplichtingen. De regels van de EMIR zijn van toepassing op een ieder die een partij is bij een renteswap transactie. Dit betekent dat niet alleen de banken verplicht zijn om zich aan deze EMIR-regels te houden maar dit geldt ook voor de klant die een renteswap heeft of heeft gehad. EMIR is opgesteld als gevolg van de kredietcrisis met als doel de markten veiliger en transparanter te maken.
De verplichtingen van EMIR zijn gefaseerd in werking getreden vanaf 2013. De Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) in Nederland ziet toe op de naleving ervan en hanteert een boetesysteem bij niet-naleving.

Rapportageverplichtingen medio februari 2014
Een belangrijk gevolg van de EMIR voor degenen die in het verleden renteswaps hebben afgesloten is dat er vanaf medio februari 2014 rapportageverplichtingen gelden. Deze zijn van toepassing voor renteswaps die bestonden op 16 augustus 2012 en voor nieuwe renteswaps. Hiervoor geldt dat u nu alvast moet besluiten of u zelf gaat rapporteren of dat u dit aan uw bank uitbesteedt. Ook dient u zelf een zogenaamde Legal Entity Identifier (LEI) aan te vragen bij de Kamer van Koophandel om deze rapportages te kunnen (laten) verrichten (http://www.kvk.nl/lei).

Naast de rapportageverplichtingen gelden er reeds verplichtingen op basis van de EMIR ter zake van de afwikkeling van renteswaps. Verder geldt er ook de verplichting om voor renteswaps een geschillenregeling overeen te komen.

Stukken van de EMIR tekenen?

Indien u stukken van uw bank heeft ontvangen over de EMIR dan is het van belang om de inhoud ervan goed te (laten) bestuderen en niet zonder meer akkoord gaan met de inhoud ervan. Indien de gevolgen van ondertekening onvoldoende of niet duidelijk zijn dan is het van belang om hiervoor in overleg te gaan met de bank.

Let wel dat ook u als klant de verplichting heeft om de EMIR-regels na te komen en dat u bij het niet (willen) tekenen van de stukken wordt aangeraden om ook de AFM ervan te informeren dat u over de inhoud ervan in overleg bent met de bank. Een dergelijke melding bij de AFM wordt ook aangeraden indien u geen stukken van de bank heeft ontvangen. In dat geval wordt het u als klant immers nagenoeg onmogelijk gemaakt om aan de EMIR-regels te voldoen.

 

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.