flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 10 augustus 2023

Fruytier helpt u bij de CSRD-richtlijn

Duurzaamheid is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het moderne leven. Afval scheiden, vegetarisch eten, elektrische leaseauto’s en zonnepanelen. Iedereen heeft ermee te maken, dus ook instellingen en bedrijven. In april 2021 publiceerde de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die tot stand is gekomen door de Europese Green Deal.

De CSRD-richtlijn houdt in dat bedrijven vanaf 2024 verplicht zijn om verslag te doen van hun duurzaamheidsambities. Hoewel de focus nu ligt op grote ondernemingen, geeft zowel de Nederlandse overheid als de Europese Commissie aan dat het belangrijk is voor alle bedrijven, groot en klein, om hun impact op de wereld inzichtelijk te maken. Het is dan ook te verwachten dat de komende jaren de CSRD zich verder zal uitbreiden naar middelgrote en mogelijk zelfs kleinere ondernemingen. Een specifieke tijdlijn is nog niet volledig bekend, maar signalen vanuit de EU wijzen op een stapsgewijze benadering waarbij de drempels voor rapportage geleidelijk verlaagd worden. In dit artikel leest u wat dit betekent voor uw bedrijf en waar wij u mee kunnen helpen.

Wat is de CSRD-richtlijn?

We beginnen bij het begin. De EU heeft in 2014 de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) aangenomen. Deze wetgeving moet ervoor zorgen dat bedrijven niet alleen rapporteren over hun financiële resultaten en duurzaamheid, maar ook over milieu, maatschappij en bestuur. Ofwel ESG. (ESG staat voor Environment, Social en Governance). Helaas werd het de NFRD niet goed genoeg nageleefd, vooral waar het duurzaamheid betreft. Als gevolg daarvan komt de EU nu met een uitgebreide CSRD-wetgeving om zo meer bedrijven te verplichten met duurzaamheid bezig te zijn. Het is dus een stap in de richting van een transparantere en duurzamere bedrijfsvoering in Europa.
De nieuwe CSRD-richtlijn is bedoeld om instellingen, bedrijven, investeerders en derde partijen meer duidelijkheid te geven over de duurzaamheidsprestaties en de impact op milieu en mens van ondernemingen. Volgens de CSRD-wetgeving moeten bedrijven voortaan officieel openheid geven over de volgende vier onderwerpen:

1. Meten van langetermijndoelstellingen;
2. Externe accountantscontrole;
3. Rapporteren over niet-financiële zaken, zoals sociaal kapitaal;
4. Rapporteren over materiële duurzaamheidsontwikkelingen onderverdeeld in twee delen:
1) materiële duurzaamheidsontwikkelingen die mogelijk financiële risico’s brengen voor het bedrijf (extreem weer, grondstoffenschaarste en transitiebureaus) en;
2) de ecologische en sociale impact van het bedrijf op mens en milieu (mensenrechtenschendingen en biodiversiteitsverlies).

Deze vier punten dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de duurzaamheidsverslagen. In een eerder artikel over de CSRD-richtlijn, lichtte advocaat Ravinder Sukul nog uitgebreider toe waar u op moet letten en welke verplichtingen er voor ondernemingen aankomen.

Wanneer krijgt u te maken met de CSRD-richtlijn?

De richtlijn treedt als volgt gefaseerd in werking:

  • Per januari 2024 voor bedrijven die vallen onder de NFRD;
  • Per januari 2025 voor grote bedrijven die niet vallen onder de NFRD;
  • Per 1 januari 2026 voor beursgenoteerde mkb-bedrijven;
  • Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt gekeken naar een lichtere CSRD-variant.

Is mijn bedrijf ‘groot’?

Een bedrijf wordt als groot beschouwd wanneer het ten minste aan twee van de volgende drie criteria voldoet:

  • >250 medewerkers;
  • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar;
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans.

Wat kan een in CSRD-gespecialiseerde advocaat voor u doen?

Een specialist in de CSRD-regeling kan van onschatbare waarde zijn voor middelgrote ondernemingen, zelfs voordat zij direct onder deze regeling vallen. Met name omdat veel van de benodigde data bij veel ondernemingen nog niet voorhanden zijn. Het gaat om data omtrent:

1. Milieu: Denk aan CO2-uitstoot, waterverbruik, afvalbeheer, gebruik van duurzame grondstoffen, en impact op biodiversiteit.
2. Sociaal: Bijvoorbeeld gegevens over arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties, diversiteit en inclusie.
3. Bestuur: Denk hierbij aan bedrijfsbestuursstructuren, beloningsbeleid en anti-corruptie maatregelen.
4. Overige: Dit kan bijvoorbeeld gaan over leveranciers en ketenverantwoordelijkheid.

Contact

Zorg dat u als bedrijf weet wanneer verschillende regels in werking treden en op tijd begint met de verslaglegging hiervan. Twijfelt u of uw rapport voldoet aan de richtlijn of heeft u andere vragen naar aanleiding van de CSRD-wetgeving? Of wenst u advies? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.