Gepubliceerd op: 13 december 2022

Wat is ESG?

In alle facetten van onze dienstverlening, speelt het thema ESG een rol. Het is de afkorting voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Beleid). Ook wel duurzaam en verantwoord ondernemen genoemd. Ondernemen met oog voor milieu en klimaat, sociale verantwoordelijkheid en het beleid daarover. Duurzaamheid op het gebied van energie en grondstoffen maar ook en het voeren van een sociaal management vallen hieronder. Hierover adviseren wij onze cliënten met onze dienstverlening. We zetten ons in om samen met onze cliënten deze drie ESG pijlers te optimaliseren om zo toekomstbestendige ondernemingen te bouwen.

Meer dan alleen winst maken

In de praktijk wordt ESG steeds belangrijker. Er wordt van ondernemingen niet enkel meer verwacht alleen zoveel mogelijk winst te behalen. Steeds meer stakeholders, maar ook klanten en relaties vragen verantwoording voor de manier waarop bedrijven ondernemen.
Denk aan verantwoording over de wijze waarop de onderneming presteert op het gebied van CO2 uitstoot, afvalproductie energieverbruik, etc.

Sociale doelstellingen zien op hoe de onderneming met mensen binnen en buiten het bedrijf wil omgaan. Denk aan beleid omtrent diversiteit, inclusiviteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, participatie, werkomstandigheden, etc. Dit levert gemotiveerde en gezonde werknemers op wat bijdraagt aan een sterke bedrijfscultuur. Een sterke bedrijfscultuur is weer goed voor de reputatie wat klanten en personeel aantrekt. Dit is iets wat wij als kantoor intern hoog in het vaandel hebben en hierover ook onze cliënten kunnen adviseren.

Toekomst

ESG staat nu al hoog op de agenda bij grote ondernemingen, maar dit zou ook zo moeten zijn bij middelgrote en kleinere bedrijven. Daar is ESG beleid bovendien daarom zelfs op bepaalde punten sneller te implementeren. Het brengt ook investeringen met zich mee. Maar op de lange termijn zullen deze investeringen ten goede komen aan de financiële resultaten van de onderneming. En alleen al door ESG actief op de agenda te hebben kan er waarde worden gecreëerd voor aandeelhouders en stakeholders. Dus niet alleen financiële doelstellingen maar ook ESG doelstellingen creëren waarde.

ESG analyse tijdens overname

Bij verkoop en overnames kan een ESG risico analyse inzicht geven in de risico’s maar ook kansen. Een onderneming die het ESG beleid goed op orde heeft en zichzelf duurzaam kan noemen, vergroot bijvoorbeeld kansen op financiering. Een modern sociaal beleid zorgt voor minder personeelsverloop, en minder ziekteverzuim is wat de waarde van een onderneming ten goede komt. Deze check nemen wij standaard mee in onze overnamepraktijk.

Heeft u vragen over implementatie van ESG gerelateerd beleid of regelgeving? Wilt u sparren over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Judy Sliepen
Judy Sliepen

Artikelen door Judy Sliepen

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.