flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 15 november 2018

Ondernemers gebruiken brexit subsidie niet

Op 29 maart 2018 verkondigde de overheid, dat mkb’ers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk en waarvan hun onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de brexit aanspraak kunnen maken op de zogenaamde Brexit-voucher. De subsidie is bedoeld voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van brexit voor uw onderneming.

Brexitloket

Via de website van het – hiervoor opgerichte – loket kunnen ondernemers een ‘Brexit Impact Scan. Als die uitwijst dat uw onderneming gevolgen gaat ondervinden van het vertrek van het verenigd koninkrijk , dan kunt u de voucher aanvragen. Met de voucher krijgt u een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw.
U kunt de Brexit-voucher aanvragen als u:

  • een Nederlandse mkb-onderneming bent. Niet zijnde een onderneming op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint-Maarten; en
  • bestaande economische belangen heeft in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland).

Subsidie wordt nauwelijks gebruikt

Tot op heden is echter gebleken dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf nauwelijks gebruikmaken van deze rijkssubsidie. Van het beschikbare subsidiebedrag van € 3,95 mln hebben slechts vier bedrijven in totaal € 10.000 benut.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de subsidie?

Verschil harde en zachte brexit

In het geval van een ‘hard’ vertrek gelden de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Douanetarieven, aangifte en administratieve lasten aan de grens komen terug. Dus oponthoud door grenscontroles en allerlei extra rompslomp. Dat kost veel tijd en geld.
Bij een ‘zachte’ brexit blijft het Verenigd Koninkrijk deelnemen aan de interne Europese markt. Omdat het VK in de douane-unie blijft, verandert het principe van de vrijhandel in goederen en diensten niet.

Brexit (hoofdletter?)

Brexit of brexit? Het valt op dat de schrijfwijze vaak nogal uiteenloopt. De correcte schrijfwijze is brexit. De hoofdletter van de aardrijkskundige eigennaam British/Brittannië vervalt, omdat slechts de eerste twee letters van deze naam worden gebruikt. Er blijft daardoor te weinig van de eigennaam over om de hoofdletter te kunnen verantwoorden. Zelfs op de website van de rijksoverheid wordt dit dus fout geschreven.

Neem contact op

Heeft u als ondernemer vragen over de dit onderwerp en de gevolgen voor u als ondernemer? Dan bent u bij Fruytier Lawyers in Business aan het goede adres. Neem contact op met één van onze advocaten of bel 020 5 210 130.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.