flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 28 november 2018

Grote terugloop in ontslagzaken

Daling aantal ontslagzaken

Uit recente gegevens van het UWV blijkt dat er een forse afname is van het aantal ontslagzaken bij het UWV. Een van de oorzaken is de economische verbetering in Nederland.

Statistieken UWV

De cijfers van het UWV tonen aan dat in 2017 16.821 ontslagverzoeken zijn ingediend door werkgevers. Dit aantal stond in 2016 nog op 22.327 aangevraagde ontslagverzoeken. Dit betekent dus een afname van vijfentwintig procent in één jaar tijd. Een dergelijk ontslagverzoek wordt overigens door de werkgever bij het UWV ingediend om bedrijfseconomische redenen of in geval van werknemers die langer dan 2 jaar ziek zijn.

De voornaamste oorzaak van de terugloop in ontslagzaken bij het UWV lijkt de in 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (WWZ) te zijn. Via de WWZ is het ontslagrecht voor zowel werkgevers, alsook werknemers duidelijker geworden en is er (vernieuwde) regelgeving gekomen met betrekking tot de transitievergoeding. Als gevolg daarvan lijken werkgever en werknemer sneller en eenvoudiger tot een ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) te komen, waardoor het UWV minder betrokken wordt.

Ook daling ontslagzaken bij Kantonrechter

Ook het aantal ontslagzaken bij de rechtbanken blijkt af te nemen. De kantonrechter beslist over andere gevallen dan dat het UWV doet. Bij de kantonrechter gaat het om ontslaggronden zoals disfunctioneren of verwijtbaar handelen door werknemer. In 2017 zijn door de kantonrechters in totaal 2.720 einduitspraken gedaan over ontslagzaken. In 2016 waren dat nog 3.752 einduitspraken. Ook hier valt dus een sterke afname van ontslagzaken te constateren.

Toekomstige toename?

In een eerder artikel schreef ik al over het voornemen van de overheid om de regelgeving omtrent ontslag aan te passen per 2020 met de invoering van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De regering beoogt daarmee het voor werkgevers gemakkelijker te maken om werknemers te ontslaan.
Werknemers met een vast contract kunnen straks gemakkelijker ontslagen worden. De werkgever hoeft niet langer één grote reden voor ontslag te hebben (ontslaggrond), maar mag ook meerdere kleine redenen aanvoeren. Zo kunnen milde redenen die nu nog niet voldoende zijn voor ontslag in de toekomst wel tot ontslag leiden als de milde redenen bij elkaar opgeteld worden. Kortom, een stijging in aantallen ontslagzaken bij het UWV en de kantonrechtbank ligt in het verschiet.

Bent u werkgever óf werknemer en heeft u vragen over de huidige wetgeving, of de toekomstige wetgeving? Dan bent u bij Fruytier Lawyers in Business aan het goede adres. Eén van onze specialisten staat u graag te woord.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.