flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 4 maart 2019

Het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register, een risico voor uw privacy?

Door de Europese Unie is de invoering van een UBO register voor de lidstaten verplicht gesteld. Het UBO-register zal openbaar toegankelijk zijn. Dat is goed voor de transparantie, maar het maakt het ook mogelijk voor een eventuele kwaadwillende om uit te zoeken of er ‘wat te halen valt’ door gebruik te maken van het geboden inzicht.

Er bestaat hierdoor al sinds enkele jaren enige onrust in verband met het UBO-register. Veel ondernemers of mensen met significante aandelenpakketten willen liever niet dat iedereen weet wat hun belangen zijn. Vandaar dat het belangrijk is om bij de estate planning rekening te houden met de gevolgen voor een eventuele registratie in het register.

Op dit moment is het namelijk zo dat (groot)aandeelhouders van besloten vennootschappen of niet-beursgenoteerd N.V.’s vrijwel niet te achterhalen zijn. Alleen op het moment dat een rechtspersoon één aandeelhouder heeft, dan wordt deze enig aandeelhouder ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, welk register openbaar is. Maar hier gaat dus verandering in komen door de komst van het UBO-register.

Wat is een Ultimate Beneficial Owner?

Een Ultimate Beneficial Owner afgekort UBO is een mens van vlees en bloed die een direct of een indirect eigendomsbelang van 25% of groter heeft in de rechtspersoon. Het kan ook degene zijn die 25% of meer van de stemmen heeft bij besluitvorming over statutenwijziging, of degene die op een andere wijze de feitelijke zeggenschap heeft binnen de rechtspersoon, of voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht.

Als er geen natuurlijk persoon is te vinden die onder de definitie van UBO valt dan zal het hoger management van de rechtspersoon worden geregistreerd, dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij grotere beursgenoteerde bedrijven of fondsen. Die persoon wordt aangeduid als een pseudo UBO.

Wanneer wordt het UBO register ingevoerd?

Het doel van het register is om duidelijk te maken welke personen er achter de rechtspersonen schuil gaan. Hierin ligt uiteraard een eventueel risico voor vermogende personen. Het register zal aan het publiek inzicht moeten bieden in eigendoms- en zeggenschapsconstructies van Europese rechtspersonen.

Zoals wij al in 2016 schreven had het UBO register er eigenlijk al uiterlijk 26 juni 2017 moeten zijn. In de planningsbrief van 2019 van de minister van Financiën is het wetsvoorstel geagendeerd voor maart 2019. De invoering in Nederland is, mede door wijzigingen op Europees niveau dus behoorlijk vertraagd. Nu het register er echter toch binnenkort lijkt te komen is het zaak om u zo snel mogelijk goed te laten informeren over uw mogelijkheden.

Vrijblijvend advies inwinnen?

Neem contact op met een van onze advocaten.

Artikelen door Marcel Fruytier

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.